pomorski co to znaczy

Definicja WAŁ POMORSKI histori Polski. Słownik II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego

Definicja WAŁ POMORSKI

Co to znaczy WAŁ POMORSKI: bitwa - stoczona w II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy użyciu gęstych lasów i cieków wodnych; toczyła się obok Szczecinka, Wałcza i Gorzowa, a umocnienia miały w planach niemieckich stanowić przeszkodę przed atakiem na Berlin; w walkach wzięła udział 1 Armia WP ( Armia Polska w ZSRR), przełamując pas umocnień po krwawych walkach piechoty 10 II 1945; wojska polskie po stoczeniu ostatniej bitwy kawalerii polskiej pod Bobrujskiem doszły do Kamienia Pomorskiego, a po bitwie 7-18 III 1945 stoczonej o Kołobrzeg dotarły do Morza Bałtyckiego.

Słownik WIENIAWSKI HENRYK:
Czym jest z najwybitniejszych skrzypków polskich XIX w., kompozytor; prof. konserwatoriów w Petersburgu i Brukseli; skomponował: 2 koncerty skrzypcowe, polonezy, etiudy-kaprysy, wariacje, mazurki, kujawiaki wał pomorski.
Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Czym jest o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich wał pomorski.
Słownik WRÓBLEWSKI WALERY ANTONI:
Czym jest generał, działacz niepodległościowy i rewolucyjny; należał do obozu Czerwonych; w momencie stworzenia styczniowego był naczelnikiem wojennym w woj. grodzieńskim; od poł. I 1864 dowódca korpusu na wał pomorski.
Słownik WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK:
Czym jest syn Kazimierza I kujawskiego, brat Leszka Czarnego; książę brzesko-kujawski (od 1267), sieradzki (od 1288), łęczycki (od 1294), władca Polski od 1320; po śmierci Leszka Czarnego w 1288 włączył się wał pomorski.
Słownik WRON:
Czym jest zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wał pomorski.

Czym jest Pomorski Wał znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: