warmia co to znaczy

Definicja WARMIA histori Polski. Słownik Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie

Definicja WARMIA

Co to znaczy WARMIA: kraina nad Zalewem Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie poprzez pruskie plemię Warmów; podbita poprzez Zakon Krzyżacki w XIII w.; w 1243 utworzono diecezję warmińską w Braniewie, której biskupi otrzymali władztwo terytorialne; szlachta i mieszczaństwo Warmii uczestniczyło w Związku Pruskim; wskutek pokoju toruńskiego w 1466 przyłączona do Polski, w formie statusu odrębnego księstwa duchownego (biskupstwo warmińskie) ze stolicą w Olsztynie, które składało się z 12 miast i 11 komornictw; wcielona do Prus w I rozbiorze; po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego przeprowadzono na Warmii plebiscyt, wskutek którego pozostała ona w kraju niemieckim; wróciła do Polski po II wojnie światowej decyzją konferencji jałtańskiej w 1945 ( kwestia polska na konferencjach "Wielkiej Trójki").

Słownik WIELKOPOLSKA:
Czym jest dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno warmia.
Słownik WO¬NY:
Czym jest SˇD ZIEMSKI warmia.
Słownik WOLNE MIASTO KRAKÓW:
Czym jest zobacz RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA warmia.
Słownik WYCECH CZESŁAW:
Czym jest nauczyciel, działacz ruchu ludowego; W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Związku Nauczycielstwa warmia.
Słownik WOJNA PÓŁNOCNA (III):
Czym jest 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina warmia.

Czym jest Warmia znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: