tadeusz ludwik waryński co to znaczy

Definicja WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ histori Polski. Słownik działacz i ideolog ruchu robotniczego

Definicja WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ

Co to znaczy WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ: (1856-1889) - działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację socjalistyczną we Lwowie 1879; po powrocie z Genewy inicjator i lider I Proletariatu; współtwórca programu partii; 28 XI 1883 aresztowany; w procesie proletariatczyków skazany na 16 lat katorgi; autor Mazura kajdaniarskiego.

Słownik WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809:
Czym jest ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną waryński ludwik tadeusz.
Słownik WITOS WINCENTY:
Czym jest polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL Piast ; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1911 poseł do parlamentu waryński ludwik tadeusz.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Czym jest klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 waryński ludwik tadeusz.
Słownik WILEŃSKO-RADOMSKA UNIA:
Czym jest UNIE POLSKO-LITEWSKIE waryński ludwik tadeusz.
Słownik WIEDEŃ:
Czym jest spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność waryński ludwik tadeusz.

Czym jest Tadeusz Ludwik Waryński znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: