aleksander waszkowski co to znaczy

Definicja WASZKOWSKI ALEKSANDER histori Polski. Słownik działacz spiskowy; uczestnik manifestacji

Definicja WASZKOWSKI ALEKSANDER

Co to znaczy WASZKOWSKI ALEKSANDER: (1841-1865) - działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i skazany na śmierć.

Słownik WIELKOPOLSKA:
Czym jest dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno waszkowski aleksander.
Słownik WOJNY POLSKO-RUSKIE:
Czym jest XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez Włodzimierza Wielkiego w 981, a waszkowski aleksander.
Słownik WOJEWÓDZTWO INFLANCKIE:
Czym jest INFLANTY waszkowski aleksander.
Słownik WORSKLA:
Czym jest 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i waszkowski aleksander.
Słownik WOLNE MIASTO GDAŃSK:
Czym jest konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim waszkowski aleksander.

Czym jest Aleksander Waszkowski znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: