wenedowie co to znaczy

Definicja WENEDOWIE histori Polski. Słownik zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim

Definicja WENEDOWIE

Co to znaczy WENEDOWIE: (Wenetowie) - lud zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską.

Słownik WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH:
Czym jest i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów śląskich przeciw regulacjom wenedowie.
Słownik WAŁ POMORSKI:
Czym jest II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy wenedowie.
Słownik WICI:
Czym jest zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wenedowie.
Słownik WILKIERZ:
Czym jest ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim wenedowie.
Słownik WITOLD:
Czym jest Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wenedowie.

Czym jest Wenedowie znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: