wiec co to znaczy

Definicja WIEC histori Polski. Słownik W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w

Definicja WIEC

Co to znaczy WIEC: zgromadzenie, zjazd; W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w celu podjęcia najważniejszych decyzji; w okresie monarchii patrymonialnej zjazd kilku książąt albo zgromadzenie z udziałem władcy z jego urzędnikami i możnymi; w XIV w. narodziły się nich sejmiki.

Słownik WÓJT:
Czym jest Voigt) - osoba stojąca na czele miasta lokowanego na prawie niemieckim, jako lennik pana miasta, stąd między innymi był zobowiązany do konnej służby wojskowej; urząd ten był dziedziczny; do wiec.
Słownik WYCECH CZESŁAW:
Czym jest nauczyciel, działacz ruchu ludowego; W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Związku Nauczycielstwa wiec.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Czym jest początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wiec.
Słownik WAŁ POMORSKI:
Czym jest II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy wiec.
Słownik WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ:
Czym jest 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do tronu wsparła Francja; Rosja i wiec.

Czym jest Wiec znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: