jeremi wiśniowiecki co to znaczy

Definicja WIŚNIOWIECKI JEREMI histori Polski. Słownik książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic

Definicja WIŚNIOWIECKI JEREMI

Co to znaczy WIŚNIOWIECKI JEREMI: (1612-1651) - książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu powstań kozackich, szczególnie w czasie stworzenia Chmielnickiego, kiedy po klęskach w 1648 powiodło mu się po objęciu funkcji regimentarza zatrzymać wojska kozacko-tatarskie pod Zbarażem; tymczasowo pełnił potem urząd hetmana, a w bitwie pod Beresteczkiem sprawował praktyczne dowództwo; zmarł nagle w czasie kampanii na Ukrainie, a jego sława utorowała drogę do korony jego synowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu; postać Jeremiego upamiętnił w swojej powieści Ogniem i mieczem Henryk Sienkiewicz.

Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Czym jest arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie wiśniowiecki jeremi.
Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Czym jest konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wiśniowiecki jeremi.
Słownik WOJNY POLSKO-RUSKIE:
Czym jest XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez Włodzimierza Wielkiego w 981, a wiśniowiecki jeremi.
Słownik WYDARZENIA BYDGOSKIE:
Czym jest przeciwko NSZZ Solidarność ; 19 III 1981 na posiedzenie Wojewódzkiej Porady Narodowej w Bydgoszczy zaproszono 25 działaczy związku, do udziału w dyskusji o kwestiach rolniczych; po zamknięciu sesji wiśniowiecki jeremi.
Słownik WYPISZCZYCY:
Czym jest KOZACY wiśniowiecki jeremi.

Czym jest Jeremi Wiśniowiecki znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: