wincenty witos co to znaczy

Definicja WITOS WINCENTY histori Polski. Słownik polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w

Definicja WITOS WINCENTY

Co to znaczy WITOS WINCENTY: (1874-1945) - polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL "Piast"; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1911 poseł do parlamentu wiedeńskiego; w 1918 stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej; od 1919 do 1933 był posłem na Sejm RP; trzykrotny premier: w 1920-1921 na czele Rządu Obrony Narodowej, potem na czele dwóch rządów Chjeno-Piasta (1923 i 1926); po zamachu majowym jeden z głównych działaczy opozycji antysanancyjnej, współtwórca Centrolewu i Frontu Morges; więzień brzeski; po wyjściu z więzienia na emigracji w Czechosłowacji (1933-1939); współtwórca i prezes Porady Naczelnej (1931-35), a od 1935 Prezes SL; w l. 1939-1941 więziony poprzez Niemców; w 1945 powołany na wiceprzewodniczącego KRN i prezesa PSL (faktycznie funkcji tych nie pełnił); autor pamiętników: Moje wspomnienia, Moja tułaczka.

Słownik WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ:
Czym jest 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do tronu wsparła Francja; Rosja i witos wincenty.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE:
Czym jest państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca pruski; reprezentował go witos wincenty.
Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Czym jest o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich witos wincenty.
Słownik WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY:
Czym jest gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło załamanie się produkcji przemysłowej witos wincenty.
Słownik WIELKI PROLETARIAT:
Czym jest zobacz PROLETARIAT witos wincenty.

Czym jest Wincenty Witos znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: