stanław wodzicki co to znaczy

Definicja WODZICKI STANISŁAW histori Polski. Słownik konserwatywny polityk; przeciwnik

Definicja WODZICKI STANISŁAW

Co to znaczy WODZICKI STANISŁAW: (1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831.

Słownik WOJNA O INFLANTY:
Czym jest 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej; w 1559 interweniowała Polska wodzicki stanisław.
Słownik WIŚNIOWIECKI MICHAŁ KORYBUT:
Czym jest MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI wodzicki stanisław.
Słownik WIELKA EMIGRACJA:
Czym jest polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i kulturalnym wodzicki stanisław.
Słownik WARSZAWA:
Czym jest konfederacja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej (III) pod naciskiem króla Szwecji Karola XII przeciwko Augustowi II Wettinowi; po detronizacji króla niewielka ekipa zwolenników króla Szwecji wodzicki stanisław.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE:
Czym jest państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca pruski; reprezentował go wodzicki stanisław.

Czym jest Stanisław Wodzicki znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: