stanław wojciechowski co to znaczy

Definicja WOJCIECHOWSKI STANISŁAW histori Polski. Słownik prezydent RP, teoretyk i działacz

Definicja WOJCIECHOWSKI STANISŁAW

Co to znaczy WOJCIECHOWSKI STANISŁAW: (1869-1953) - prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP "Zet", od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w Polsce, 1911-15 członek Zarządu Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych; w l. 1919-20 minister spraw wewnętrznych; po zabójstwie G. Narutowicza wybrany na prezydenta RP 20 XII 1922; po zamachu majowym 1926 zrzekł się urzędu prezydenta i wycofał z życia politycznego; w l. 1926-1939 prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego; m. in. autor pracy: Historia spółdzielczości polskiej do 1914.

Słownik WYBRANIEC:
Czym jest PIECHOTA WYBRANIECKA wojciechowski stanisław.
Słownik WOJSKI:
Czym jest początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy wojciechowski stanisław.
Słownik WITOLD:
Czym jest Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wojciechowski stanisław.
Słownik WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809:
Czym jest ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną wojciechowski stanisław.
Słownik WOJEWÓDZTWO:
Czym jest jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw ziem na mniejszych wojciechowski stanisław.

Czym jest Stanisław Wojciechowski znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: