stanław wojciechowski co to znaczy

Definicja WOJCIECHOWSKI STANISŁAW histori Polski. Słownik prezydent RP, teoretyk i działacz

Definicja WOJCIECHOWSKI STANISŁAW

Co to znaczy WOJCIECHOWSKI STANISŁAW: (1869-1953) - prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP "Zet", od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w Polsce, 1911-15 członek Zarządu Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych; w l. 1919-20 minister spraw wewnętrznych; po zabójstwie G. Narutowicza wybrany na prezydenta RP 20 XII 1922; po zamachu majowym 1926 zrzekł się urzędu prezydenta i wycofał z życia politycznego; w l. 1926-1939 prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego; m. in. autor pracy: Historia spółdzielczości polskiej do 1914.

Słownik WYSOCKI JÓZEF:
Czym jest generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie; dowódca Legionu Polskiego na wojciechowski stanisław.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Czym jest klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 wojciechowski stanisław.
Słownik WODZICKI STANISŁAW:
Czym jest 1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831 wojciechowski stanisław.
Słownik WICHMAN:
Czym jest zm. 967) - hrabia saski, spokrewniony z cesarzem Ottonem I; około 964 na czele Wieletów pokonał Mieszka I; zginął w momencie następnej wyprawy w 967 na Polan wojciechowski stanisław.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE:
Czym jest państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca pruski; reprezentował go wojciechowski stanisław.

Czym jest Stanisław Wojciechowski znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: