wojna polsko ukraińska 1918 co to znaczy

Definicja WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919 histori Polski. Słownik Galicję Wschodnią

Definicja WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919

Co to znaczy WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919: konflikt zbrojny o Galicję Wschodnią, zapoczątkowany we Lwowie 1 XI 1918 zbrojnym wystąpieniem ukraińskiej organizacji spiskowej, której celem było utworzenie niepodległego państwa; opanowano niemal cały Lwów i Galicję Wschodnią od Sanu po Zbrucz i proklamowano Zachodnioukraińską Republikę Ludową; doprowadziło to do walk o Lwów, gdzie po stronie polskiej uczestniczyły formacje ochotnicze Obrony Lwowa, w tym młodzieżowe, tak zwany Orlęta Lwowskie; po wsparciu poprzez regularne oddziały wojskowe zdobyły one 21 XI 1918 cały Lwów; walki wokół miasta trwały do V 1919; od XII 1918 działania zbrojne toczyły się także na Wołyniu; 14 V 1919 rozpoczęła się polska ofensywa z udziałem oddziałów armii sprowadzonej z Francji pod dowództwem gen. J. Hallera ( Błękitna Armia), która doprowadziła do wyparcia w VII 1919 oddziałów ukraińskich za rzekę Zbrucz; 21 XI 1919 Porada Najwyższa konferencji pokojowej przyznała Galicję Wschodnią Polsce na 25 lat, po których miał być przeprowadzony plebiscyt; konflikt z Ukraińską Republiką Ludową zakończył się porozumieniem sojuszniczym skierowanym przeciw Rosji Radzieckiej z 21 IV 1920 podpisanym poprzez J. Piłsudskiego i Semena Petlurę ( wojna polsko bolszewicka 1919-1920).

Słownik WINCENTY ZWANY KADŁUBKIEM:
Czym jest biskup krakowski 1207-1218; kronikarz, autor kroniki przedstawiającej dzieje Polski od czasów najdawniejszych po lata panowania →Kazimierza Sprawiedliwego, jednego z najważniejszych źródeł wojna polsko-ukraińska 1918-1919.
Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Czym jest dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski wojna polsko-ukraińska 1918-1919.
Słownik WAWRZECKI TOMASZ:
Czym jest naczelnik stworzenia kościuszkowskiego po dostaniu się do niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami; po nieudanej próbie obrony Warszawy ( rzeź Pragi) otrzymał się do niewoli rosyjskiej wojna polsko-ukraińska 1918-1919.
Słownik WOJNY POLSKO-CZESKIE:
Czym jest zarówno kwestie dynastyczne, jak i przede wszystkim spór o przynależność Śląska; 1) około 990 - po zerwaniu poprzez Mieszka I sojuszu z Czechami, którego gwarantem była Dobrawa; wskutek zwycięstw wojna polsko-ukraińska 1918-1919.
Słownik WORSKLA:
Czym jest 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i wojna polsko-ukraińska 1918-1919.

Czym jest WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919 znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: