czeskie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-CZESKIE histori Polski. Słownik zarówno kwestie dynastyczne, jak i przede

Definicja WOJNY POLSKO-CZESKIE

Co to znaczy WOJNY POLSKO-CZESKIE: ich powodami były zarówno kwestie dynastyczne, jak i przede wszystkim spór o przynależność Śląska; 1) około 990 - po zerwaniu poprzez Mieszka I sojuszu z Czechami, którego gwarantem była Dobrawa; wskutek zwycięstw polskich Mieszko, a później Bolesław Chrobry oderwali od Czech Śląsk i Małopolskę; 2) 1003-1004 - Bolesław Chrobry wykorzystując duży dynastyczne w Czechach zajął Czechy, Morawy i podporządkował sobie Słowację; wkrótce jednak w okresie walki z cesarstwem ( wojny polsko-niemieckie) utracił te nabytki - Czechy w 1004, Morawy i Słowację (na rzecz Węgier) w około 1018; 3) 1038 - wykorzystując upadek państwa pierwszych Piastów najechał Polskę Brzetysław I ( najazd Brzetysława), docierając aż do Gniezna (złupienie między innymi katedry z relikwiami św. Wojciecha) i przyłączył Śląsk do Czech; 4) 1050-1054 - Śląsk odzyskał Kazimierz I Odnowiciel w 1050, lecz spór został uregulowany dopiero w 1054 w Quedlinburgu przy arbitrażu cesarskim, na mocy którego Piastowie mieli płacić z tej dzielnicy trybut Czechom; trybut był zawieszany poprzez kolejnych książąt polskich, co powodowało następne napięcia; konflikty polsko-czeskie w 2 poł. XI w. za Bolesław Śmiałego były prowokowane między innymi aktywną polityką zagraniczną Bolesława na Węgrzech w sojuszu z obozem gregoriańskim; 5) książęta czescy jako lennicy cesarscy wielokrotnie interweniowali w Polsce w czasie wojen polsko-niemieckich, również w momencie najazdu Henryka V w 1109; gwałtowny dwuetapowy konflikt za Bolesława Krzywoustego w l. 1107-1014 (zakończony zwycięstwem) i 1132-35 (zakończony klęską) doprowadził w 1137 do zawarcia wieczystego pokoju w Kłodzku, na mocy którego Piastowie uzyskali pełną suwerenność nad Śląskiem i który na sporo dziesięcioleci uregulował stosunki polsko-czeskie; 6) na nowo konflikt polsko-czeski rozgorzał za sprawą starań Wacława II o tron krakowski od 1288, których elementem było podporządkowanie sobie od 1289 etapowo Śląska; pretensje do tronu polskiego i Śląska wniósł również nowy władca Czech Jan Luksemburski, który wszedł w sojusz z Brandenburgią i Zakonem Krzyżackim; 7) konflikt z Czechami uregulował Kazimierz Ogromny, który w układzie w Trenczynie w 1335 zrzekł się zhołdowanych już Luksemburgom księstw śląskich, a w układach w 1335 w Wyszehradzie Jan Luksemburski zrzekł się praw do tronu polskiego; próba Kazimierza Wielkiego odzyskania Śląska doprowadziła do wojny w l. 1345-48, zakończonej pokojem w 1348 w Namysłowie, na mocy którego Kazimierz zrzekł się wszystkich praw do księstw śląskich.

Słownik WOLNIZNA:
Czym jest moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy wojny polsko-czeskie.
Słownik WOJCIECH ŚW.:
Czym jest czeskiego rodu książęcego Sławnikowiców, biskup praski od 982, wypędzony z Czech w 995 poprzez Przemyślidów; Nareszcie 996 przybył na dwór Bolesława Chrobrego, który wysłał go wiosną 997 na misję do wojny polsko-czeskie.
Słownik WOLNA ELEKCJA:
Czym jest ELEKCJA VIRITIM wojny polsko-czeskie.
Słownik WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY:
Czym jest 1885-1939) - dramatopisarz, prozaik, filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki; studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; podróżował do Niemiec, Włoch, Francji, w 1914 odbył podróż do wojny polsko-czeskie.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Czym jest działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wojny polsko-czeskie.

Czym jest Czeskie Polsko Wojny znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: