krzyżackie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE w historii Polski: zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków

Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE

Co to znaczy WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE: konflikt z Zakonem Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze pokojowej ( mechanizmy polsko-krzyżackie) doprowadziły do wojny z Krzyżakami w l. 1327-1332, która mimo ograniczonego zwycięstwa pod Płowcami w 1331, skończyła się klęską Polski, w tym utratą Kujaw; konflikt został rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną poprzez Kazimierza Wielkiego w pokoju w 1343 w Kaliszu; 2) dopiero sojusz polsko-litewski ( unie polsko-litewskie) umożliwił podjęcie próby pokonania Krzyżaków; ogromna wojna z Zakonem w l. 1409-1411 skończyła się ogromnym zwycięstwem pod Grunwaldem w 1410, lecz zawarty w 1411 pokój w Toruniu nie rozstrzygnął konfliktu polsko-krzyżackiego; faktycznie wojna trwała nadal - wyprawy polsko-litewskie w 1414 i 1419 zakończył pokój w 1422 w Melnie, który wieczyście oddawał Żmudź Litwie; 3) w l. 1433-1435 odbyła się wyprawa polsko-husycka pod wodzą Jana Czapka; 4) o dalszych losach konfliktu polsko-krzyżackiego przesądził bunt Stanów Pruskich ( Związek Jaszczurowy), które w 1454 zwróciły się o inkorporację państwa zakonnego do Polski; ogłoszenie w II 1454 poprzez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji rozpoczęło tak zwany wojnę trzynastoletnią w l. 1454-1466; po początkowych klęskach między innymi pod Chojnicami, po reorganizacji armii polskiej przeprowadzonej poprzez Piotra Dunina i oparciu jej na wojskach zaciężnych, doszło do zwycięstw polskich, w tym pod Żarnowcem 17 IX 1462, co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa (w tym opanowania w 1460 Malborka), co zostało potwierdzone pokojem w Toruniu w 1466; 5) pomimo iż formalnie od tego czasu Zakon Krzyżacki był lennikiem królów polskich, próbował wszelkimi sposobami wyzwolić się z tej zależności, co stało się jednym z głównych celów wielkiego mistrza, od 1511 Albrechta Hohenzollerna; sojusz zawarty poprzez Zakon w 1519 z Moskwą doprowadził do ostatniej wojny z Krzyżakami w l. 1519-1521, która swój ostateczny finał znalazła w sekularyzacji Zakonu w 1525 ( hołd pruski).

Czym jest Krzyżackie Polsko Wojny znaczenie w Słownik definicji W .