krzyżackie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE histori Polski. Słownik Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się

Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE

Co to znaczy WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE: konflikt z Zakonem Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze pokojowej ( mechanizmy polsko-krzyżackie) doprowadziły do wojny z Krzyżakami w l. 1327-1332, która mimo ograniczonego zwycięstwa pod Płowcami w 1331, skończyła się klęską Polski, w tym utratą Kujaw; konflikt został rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną poprzez Kazimierza Wielkiego w pokoju w 1343 w Kaliszu; 2) dopiero sojusz polsko-litewski ( unie polsko-litewskie) umożliwił podjęcie próby pokonania Krzyżaków; ogromna wojna z Zakonem w l. 1409-1411 skończyła się ogromnym zwycięstwem pod Grunwaldem w 1410, lecz zawarty w 1411 pokój w Toruniu nie rozstrzygnął konfliktu polsko-krzyżackiego; faktycznie wojna trwała nadal - wyprawy polsko-litewskie w 1414 i 1419 zakończył pokój w 1422 w Melnie, który wieczyście oddawał Żmudź Litwie; 3) w l. 1433-1435 odbyła się wyprawa polsko-husycka pod wodzą Jana Czapka; 4) o dalszych losach konfliktu polsko-krzyżackiego przesądził bunt Stanów Pruskich ( Związek Jaszczurowy), które w 1454 zwróciły się o inkorporację państwa zakonnego do Polski; ogłoszenie w II 1454 poprzez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji rozpoczęło tak zwany wojnę trzynastoletnią w l. 1454-1466; po początkowych klęskach między innymi pod Chojnicami, po reorganizacji armii polskiej przeprowadzonej poprzez Piotra Dunina i oparciu jej na wojskach zaciężnych, doszło do zwycięstw polskich, w tym pod Żarnowcem 17 IX 1462, co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa (w tym opanowania w 1460 Malborka), co zostało potwierdzone pokojem w Toruniu w 1466; 5) pomimo iż formalnie od tego czasu Zakon Krzyżacki był lennikiem królów polskich, próbował wszelkimi sposobami wyzwolić się z tej zależności, co stało się jednym z głównych celów wielkiego mistrza, od 1511 Albrechta Hohenzollerna; sojusz zawarty poprzez Zakon w 1519 z Moskwą doprowadził do ostatniej wojny z Krzyżakami w l. 1519-1521, która swój ostateczny finał znalazła w sekularyzacji Zakonu w 1525 ( hołd pruski).

Słownik WAZOWIE:
Czym jest szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy elekcyjni zasiadali w l. 1587-1668 wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WARSZAWA:
Czym jest konfederacja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej (III) pod naciskiem króla Szwecji Karola XII przeciwko Augustowi II Wettinowi; po detronizacji króla niewielka ekipa zwolenników króla Szwecji wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO:
Czym jest ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi sprzymierzeńca cesarskiego wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Czym jest konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WILLISEN WILHELM:
Czym jest 1790-1879) - generał pruski, liberalny polityk; Walczył w wojnach napoleońskich; od 24 III 1848 komisarz królewski w Ogromnym Księstwie Poznańskim; doprowadził do ugody w Jarosławcu wojny polsko-krzyżackie.

Czym jest Krzyżackie Polsko Wojny znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: