rosyjskie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE histori Polski. Słownik klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r

Definicja WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE

Co to znaczy WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE: 1) 1500-1503 - po klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512-1522 - po najazdach na ziemie litewskie w l. 1507-1508 w 1512 r. Rosjanie zdobyli Smoleńsk. W odpowiedzi wojska polsko-litewskie pokonały ich pod Orszą, a rozejm nie doprowadził do zmian granicznych; 3) 1534-1537 - po śmierci Wasyla III Litwini dzięki wojsk polskich zaatakowali Rosję zdobywając Homel i Starodub (1535); pokój podpisany w 1537 gwarantował Litwie posiadanie Homla i sąsiadujących z nim ziem; 1579-1582 - w 1577 Iwan IV Groźny zajął część szwedzkich i polskich Inflant z wyjątkiem Rygi i Rewla; 4) 1577-1582 - w wyniku ekspansji Rosji za panowania Iwana IV Groźnego ku Bałtykowi i zagrożenia Inflant Stefan Batory w trzech następnych kampaniach skierowanych w głąb Rosji i zakończonych zdobyciem Połocka (1579), zajęciem Ogromnych Łuków (1580) i oblężeniem Pskowa (1581) odsunął zagrożenie od Rzeczypospolitej, a rozejm w Jamie Zapolskim zagwarantował pozostanie Inflant przy Polsce; 5) 1609-1619 - wskutek zamętu politycznego w Moskwie po śmierci Iwana IV Groźnego i wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów magnaci polscy i litewscy popierani nieoficjalnie poprzez Zygmunta III Wazę decydują się na próbę zajęcia Moskwy (1604) pod pretekstem osadzenia na tronie carskim Dymitra I Samozwańca ( dymitriada), a w 1609 dochodzi do oficjalnej wojny polsko-rosyjskiej w celu osadzenia na tronie carów Rosji królewicza Władysława; zdobyto Smoleńsk (1609-1611), a próba odsieczy rosyjskiej skończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich pod Kłuszynem (1610) i poddaniem się Moskwy; stworzenie w Moskwie skutkuje kapitulację polskiej załogi, a wyprawa królewicza Władysława (1617-1618), mimo dotarcia do stolicy Rosji, nie skończyła się jednak zajęciem miasta; wojnę zakończył rozejm w Dywilinie wskutek którego Polska zatrzymała Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę; 6) 1632-1634 - Rosja rozpoczęła nową wojnę licząc na odzyskanie utraconych terytoriów, lecz odsiecz Władysława IV Wazy w czasie wojny smoleńskiej pozwoliła królowi za cenę zrzeczenia się praw do tronu carskiego zatrzymać zdobyte tereny na mocy pokoju wieczystego w Polanowie; 7) 1654-1667 - po ugodzie w Perejasławiu, gdzie Kozacy przyjęli zwierzchność Rosji nad Ukrainą, wojska rosyjskie wkroczyły w 1654 na Ukrainę i Litwę zajmując Smoleńsk, Wilno i Mińsk; działania wojenne zamarły w okresie potopu szwedzkiego; Rosja w obawie przed wzmocnieniem Szwecji wstrzymała jednak działania wojenne (rozejm do 1656); potem nastąpiło stopniowe odzyskiwanie utraconych poprzez Rzeczpospolitą terenów, aż do zajęcia Wilna w 1660 (fiaskiem skończyła się próba zajęcia Zadnieprza), a wojska polskie odniosły zwycięstwa pod Połonką i Cudnowem; rozejm podpisano w 1667 w Andruszowie potwierdzając utratę poprzez Rzeczpospolitą zdobyczy z 1619 i dzieląc Ukrainę wzdłuż biegu Dniepru na lewobrzeżną z Kijowem (przyznaną Rosji) i prawobrzeżną, która pozostała przy Polsce (rozejm potwierdzono pokojem wieczystym w Moskwie w 1686); 8) 1792 - z powodu sprzeciwu Rosji wobec reform Sejmu Wielkiego i przyjęcia Konstytucji 3 Maja i na wezwanie przywódców konfederacji targowickiej wojska rosyjskie wkroczyły do Polski i pomimo zwycięstw polskich pod Zieleńcami i Dubienką doszły do Wisły, co skłoniło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do przystąpienia do konfederacji targowickiej i wydania rozkazu o zaprzestaniu walk; konsekwencją wojny stał się II rozbiór Polski; 9) 1794 stworzenie kościuszkowskie; 10) 1831 stworzenie listopadowe; 11) 1919-1920 wojna polsko-bolszewicka.

Słownik WARSZAWA:
Czym jest wojnie polsko-radzieckiej 13-25 VIII 1920; skończyła się zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami radzieckimi M. Tuchaczewskiego; jest uważana za jedną z najważniejszych w dziejach współczesnych wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WOJCIECHOWSKI STANISŁAW:
Czym jest prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WAPOWSKI BERNARD:
Czym jest historyk, kartograf; historiograf Zygmunta I Starego; autor zachowanej we fragmentach kroniki doprowadzonej do 1535; znany jako twórca mapy Sarmacji i pierwszej mapy Polski (oryginał zaginął wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WOLNA ELEKCJA:
Czym jest ELEKCJA VIRITIM wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WARNA:
Czym jest bitwa - rozegrała się 10 XI 1444 pomiędzy wojskami węgierskimi a tureckimi, zakończona pogromem wojsk węgierskich, gdzie zginął władca Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk wojny polsko-rosyjskie.

Czym jest Rosyjskie Polsko Wojny znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: