ślˇskie wojny co to znaczy

Definicja WOJNY ŚLˇSKIE histori Polski. Słownik kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym

Definicja WOJNY ŚLˇSKIE

Co to znaczy WOJNY ŚLˇSKIE: 1) 1740-1742: po kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co zapoczątkowało wojnę ogólnoeuropejską; mimo obrony integralności monarchii habsburskiej poprzez cesarzową Marię Teresę powtórne zwycięstwo Fryderyka II pod Chotusicami (1742) wywołało podpisanie pokoju w Berlinie na mocy którego Austria odstępowała Prusom cały Śląsk z wyjątkiem Opawy, Karniowa i Cieszyna; 2) 1744-1745: Fryderyk II w obawie przed rewanżem Austrii wszczął ponownie działania wojenne i ponownie pokonał Austriaków pod Strzegomiem i Kesseldorf (1745) zmuszając Marię Teresę do podpisania pokoju w Berlinie potwierdzającego warunki pokoju drezdeńskiego; 3) 1756-1763 (wojna siedmioletnia): po tak zwany odwróceniu przymierzy Prusy stanęły w obliczu zjednoczonej koalicji na czele z pałającą żądzą rewanżu Austrią i jej nowymi sojusznikami (między innymi Francją i Rosją) i mimo taktycznych zwycięstw zaczęły ponosić klęski: pod Kolinem (1757), Kunowicami (1759), a sporą część państwa pruskiego zajęły wojska rosyjskie i austriackie; przed klęską Fryderyka II uchronił dopiero "cud domu brandenburskiego" i śmierć jego nieprzejednanej przeciwniczki carycy Elżbiety; w pokoju w Hubertusburgu w 1763 Fryderyk utrzymał ostatecznie w swoim posiadaniu Śląsk zdobyty po dwóch pierwszych wojnach śląskich, co wywołało, iż po okresie panowania czeskiego i austriackiego, datującego się od pokoju w Namysłowie, obszar ten, poza tak zwany Śląskiem Austriackim, znalazł się pod panowaniem pruskim do końca I wojny światowej jako tak zwany prowincja śląska ( Śląsk).

Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Czym jest arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie wojny ślˇskie.
Słownik WOLNE MIASTO KRAKÓW:
Czym jest zobacz RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA wojny ślˇskie.
Słownik WRON:
Czym jest zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wojny ślˇskie.
Słownik WILEŃSKO-RADOMSKA UNIA:
Czym jest UNIE POLSKO-LITEWSKIE wojny ślˇskie.
Słownik WAWRZYNIAK PIOTR:
Czym jest ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał tworzenie spółdzielni rolniczych jako wojny ślˇskie.

Czym jest Ślˇskie Wojny znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: