wojskowa rada ocalenia co to znaczy

Definicja WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON) histori Polski. Słownik organ władzy; ogłosiła

Definicja WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON)

Co to znaczy WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON): pozakonstytucyjny organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład wchodziły 22 osoby, w tym generałowie Cz. Kiszczak, F. Siwicki, T. Tupaczewski, C. Piotrowski; na czele W. Jaruzelski; nadzorowała rozwój życia społeczno-politycznego i gospodarczego w państwie; rozwiązała się 22 VII 1983.

Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Czym jest dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski wojskowa rada ocalenia narodowego (wron).
Słownik WOJNY POLSKO-TURECKIE:
Czym jest wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię w 1497 doprowadziła do wojskowa rada ocalenia narodowego (wron).
Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Czym jest 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego wojskowa rada ocalenia narodowego (wron).
Słownik WOLNI:
Czym jest kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku do feudałów; zanikła w wojskowa rada ocalenia narodowego (wron).
Słownik WYSPIAŃSKI STANISŁAW:
Czym jest malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w okolicy polskich romantyków twórca dramatyczny; był pionierem nowoczesnych form teatralnych; autor między innymi dramatów: Bolesław Śmiały, Noc listopadowa wojskowa rada ocalenia narodowego (wron).

Czym jest WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON) znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: