wołyń co to znaczy

Definicja WOŁYŃ histori Polski. Słownik pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug

Definicja WOŁYŃ

Co to znaczy WOŁYŃ: dzielnica leżąca pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne księstwo; nareszcie XII w. połączone z księstwem halickim ( Ruś Czerwona); po wymarciu Rurykowiczów halicko-włodzimierskich na tron wstąpił przy poparciu Władysława Łokietka w 1327 książę mazowiecki Bolesław (Jerzy), który zapisał księstwo Kazimierzowi Wielkiemu; po śmierci w 1340 Jerzego do rywalizacji z Polską o Wołyń przystąpiło Ogromne Księstwo Litewskie, co doprowadziło do wojen z Litwą w l. 1340-1366, zakończonych opanowaniem Wołynia poprzez Litwę; włączony do Korony dopiero po unii lubelskiej w 1569 ( unie polsko-litewskie); włączony do Rosji w trakcie II i III rozbioru Polski; po odzyskaniu poprzez Polskę niepodległości znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej; region walk polsko-ukraińskich od 1943 ( UPA); po 1945 w granicach ZSRR.

Słownik WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO:
Czym jest syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu Giedyminowiczów; Współrządy na Litwie wraz ze stryjem Kiejstutem objął w 1377, od 1382 jedynowładca na Litwie; wobec zagrożenia ze strony Moskwy i Zakonu wołyń.
Słownik WERSAL:
Czym jest 1919 - najważniejszy z zawartych w l. 1919-1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919 poprzez zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy; Wszedł w życie 10 I 1920; w wołyń.
Słownik WOJNA PÓŁNOCNA (III):
Czym jest 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina wołyń.
Słownik WOLNE MIASTO KRAKÓW:
Czym jest zobacz RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA wołyń.
Słownik WIN:
Czym jest zobacz WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ wołyń.

Czym jest Wołyń znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: