worskla co to znaczy

Definicja WORSKLA histori Polski. Słownik 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi

Definicja WORSKLA

Co to znaczy WORSKLA: bitwa - rozegrana 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i wpłynęło na zacieśnienie związków Litwy z Polską ( unie polsko-litewskie).

Słownik WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809:
Czym jest ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną worskla.
Słownik WOJ:
Czym jest w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski worskla.
Słownik WOLNA WSZECHNICA POLSKA:
Czym jest wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych, pedagogiczny; od 1927 istniał jej worskla.
Słownik WIELOPOLSKI ALEKSANDER:
Czym jest hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował list do kanclerza worskla.
Słownik WAŁ POMORSKI:
Czym jest II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy worskla.

Czym jest Worskla znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: