florenty zygmunt wróblewski co to znaczy

Definicja WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY histori Polski. Słownik uczestnik stworzenia styczniowego

Definicja WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY

Co to znaczy WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY: (1845-1888) - fizyk; uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883); obliczył stałe krytyczne wodoru.

Słownik WĘGLARSTWO:
Czym jest rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi karbonariuszami byli: T wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WIEDEŃSKI KONGRES:
Czym jest WIEDEŃ, KONGRES wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WOJNY POLSKO-RUSKIE:
Czym jest XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez Włodzimierza Wielkiego w 981, a wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WOLNE MIASTO GDAŃSK:
Czym jest konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WUJEK JAKUB:
Czym jest jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski wróblewski zygmunt florenty.

Czym jest Florenty Zygmunt Wróblewski znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: