józef wysocki co to znaczy

Definicja WYSOCKI JÓZEF histori Polski. Słownik generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek

Definicja WYSOCKI JÓZEF

Co to znaczy WYSOCKI JÓZEF: (1809-1873) - generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie; dowódca Legionu Polskiego na Węgrzech 1849; wykładowca i dyrektor szkoły wojskowej w Cuneo; walczył w stworzeniu styczniowym na Wołyniu.

Słownik WARSKI ADOLF:
Czym jest zobacz WARSZAWSKI ADOLF wysocki józef.
Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Czym jest konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wysocki józef.
Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Czym jest jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości wysocki józef.
Słownik WĘGLARSTWO:
Czym jest rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi karbonariuszami byli: T wysocki józef.
Słownik WERSAL:
Czym jest 1919 - najważniejszy z zawartych w l. 1919-1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919 poprzez zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy; Wszedł w życie 10 I 1920; w wysocki józef.

Czym jest Józef Wysocki znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: