stefan wyszyński co to znaczy

Definicja WYSZYŃSKI STEFAN histori Polski. Słownik arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas

Definicja WYSZYŃSKI STEFAN

Co to znaczy WYSZYŃSKI STEFAN: (1901-1981) - arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie pomiędzy Rządem RP a Episkopatem; zabiegał o normalizację stosunków kościelnych na ziemiach odzyskanych; w l. 1953-1956 więziony; w X 1956 zwolniony; poparł przemiany października 1956; inicjator obchodów tysiąclecia chrztu Polski (milenium) i orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich; w l. 1980/81 odegrał istotną rolę w łagodzeniu napięć socjalnych.

Słownik WOLNE MIASTO GDAŃSK:
Czym jest konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim wyszyński stefan.
Słownik WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY:
Czym jest uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883 wyszyński stefan.
Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Czym jest jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości wyszyński stefan.
Słownik WŁADYKA:
Czym jest biskup ordynariusz w Kościele prawosławnym ( cerkiew wyszyński stefan.
Słownik WOJNA PÓŁNOCNA (III):
Czym jest 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina wyszyński stefan.

Czym jest Stefan Wyszyński znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: