józef zajˇczek co to znaczy

Definicja ZAJˇCZEK JÓZEF w historii Polski: czasie obrad Sejmu Wielkiego był członkiem stronnictwa

Definicja ZAJˇCZEK JÓZEF

Co to znaczy ZAJˇCZEK JÓZEF: (1752-1826) - generał, namiestnik Królestwa Polskiego; w czasie obrad Sejmu Wielkiego był członkiem stronnictwa patriotycznego i współuczestniczył w uchwalaniu Konstytucji 3 Maja; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 (bitwa pod Zieleńcami) i w stworzeniu kościuszkowskim jako nieudolny dowódca w bitwie pod Chełmem i w obronie Warszawy; jego poglądy były wówczas radykalne, bliskie jakobinom polskim; po krótkotrwałym uwięzieniu poprzez Austriaków dotarł do Francji, gdzie wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, a w 1806 został dowódcą dywizji i generałem; w momencie walk z V koalicją poniósł porażkę pod Jedlińskiem, co skłóciło go z księciem Józefem Poniatowskim; w momencie kampanii rosyjskiej w 1812 otrzymał się do niewoli; mianowany poprzez cara Aleksandra I Romanowa namiestnikiem Królestwa Polskiego zachowywał postawę ugodową zarówno w stosunku do cara, jak do wielkiego księcia Konstantego; powszechnie znienawidzony na skutek zawiści i kłótliwości i wygórowanej ambicji.

Czym jest Józef Zajˇczek znaczenie w Słownik definicji Z .