ossolińskich\ zakład narodowy co to znaczy

Definicja ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH w historii Polski: inicjatywy J. M. Ossolińskiego

Definicja ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH

Co to znaczy ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH: Ossolineum; instytucja naukowa; powstała w 1817 we Lwowie z inicjatywy J. M. Ossolińskiego; gromadziła i udostępniała zbiory biblioteczne i muzealne; popierała badania naukowe i publikowanie książek naukowych; od 1947 we Wrocławiu; w 1953 podzielona na Bibliotekę i Wydawnictwo podległe PAN; w 1995 przywrócono Bibliotece status Zakładu Narodowego.

Czym jest OSSOLIŃSKICH\. ZAKŁAD NARODOWY IM znaczenie w Słownik definicji Z .