zborów co znaczy

Definicja ZBORÓW histori Polski. Słownik kozacka ugoda w 1649 w momencie stworzenia Chmielnickiego krzyżówka

Definicja ZBORÓW

Co to znaczy ZBORÓW: ugoda - polsko-kozacka ugoda w 1649 w momencie stworzenia Chmielnickiego; w czasie oblężenia Zbaraża spieszący z odsieczą Jan Kazimierz Waza zaskoczony został poprzez wojska kozacko-tatarskie w czasie przeprawy poprzez rzekę Strypa, niedaleko Zborowa; zmusiło to króla do podpisania ugody: Bohdan Chmielnicki dostał godność hetmana zaporoskiego (jego władza obejmowała woj. kijowskie, bracławskie i czernihowskie), rejestr kozacki podwyższono do 40 tys., a szlachta miała powrócić do swych majątków; zawarto również przymierze z chanem tatarskim Islam Girejem za okup i "podarki".

Co znaczy ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID):
Porównanie zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich; Zajmował się pomocą dla uczestników walk o niepodległość i ochroną pamiątek dotyczących walki z hitlerowcami, współpracował w tej ostatniej kwestii z Poradą zborów co znaczy.
Krzyżówka ŻELIGOWSKI LUCJAN:
Dlaczego generał; od 1885 oficer w armii rosyjskiej; w czasie I wojny światowej między innymi w I Korpusie Polskim w Rosji; w l. 1918-1919 dowódca sformowanej na Kubaniu tak zwany dywizji Żeligowskiego, a X zborów krzyżówka.
Co to jest ZNAK:
Jak lepiej katolickich w Sejmie PRL; powstało w 1957; składało się z intelektualistów skupionych wokół pism Tygodnik Powszechny , Więź i symbol ; ich wystąpienia cechował krytyczny stosunek do polityki władz zborów co to jest.
Słownik ŻEGOTA:
Kiedy Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Państwo utworzył Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom; skupiał on przedstawicieli katolickich, demokratycznych i socjalistycznych ugrupowań polskich zborów słownik.
Czym jest ZAMACH MAJOWY 1926:
Od czego zależy stanu dokonany 12-14 V 1926 poprzez J. Piłsudskiego, który wykorzystał pogarszającą się sytuację polityczną i gospodarczą państwie i pod hasłami sanacji moralnej wystąpił przeciw niepopularnemu zborów czym jest.

Czym jest Zborów znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: