zborów co to znaczy

Definicja ZBORÓW w historii Polski: Chmielnickiego; w czasie oblężenia Zbaraża spieszący z odsieczą

Definicja ZBORÓW

Co to znaczy ZBORÓW: ugoda - polsko-kozacka ugoda w 1649 w momencie stworzenia Chmielnickiego; w czasie oblężenia Zbaraża spieszący z odsieczą Jan Kazimierz Waza zaskoczony został poprzez wojska kozacko-tatarskie w czasie przeprawy poprzez rzekę Strypa, niedaleko Zborowa; zmusiło to króla do podpisania ugody: Bohdan Chmielnicki dostał godność hetmana zaporoskiego (jego władza obejmowała woj. kijowskie, bracławskie i czernihowskie), rejestr kozacki podwyższono do 40 tys., a szlachta miała powrócić do swych majątków; zawarto również przymierze z chanem tatarskim Islam Girejem za okup i "podarki".

Czym jest Zborów znaczenie w Słownik definicji Z .