tadeusz żeleński co znaczy

Definicja ŻELEŃSKI TADEUSZ histori Polski. Słownik 1941) - doktor, poeta, dziennikarz, tłumacz krzyżówka

Definicja ŻELEŃSKI TADEUSZ

Co to znaczy ŻELEŃSKI TADEUSZ: pseudonim Boy (1874-1941) - doktor, poeta, dziennikarz, tłumacz; studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim; w l. 1901-1906 i w czasie I wojny światowej pracował jako doktor; ogłosił kilka prac naukowych z zakresu pediatrii; związany był z krakowską cyganerią artystyczną; jako pisarz debiutował w 1895 cyklem sonetów w tygodniku "Świat"; od 1906 był współautorem programów kabaretu "Zielony Balonik"; od 1922 mieszkał w Warszawie, zajmując się wyłącznie działalnością literacką; w l. 1924-1925 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego; współpracował z "Kurierem Porannym", "IKC", "Wiadomościami Literackimi"; za głoszenie poglądów liberalno-racjonalistycznych był atakowany poprzez prasę prawicowo-nacjonalistyczną; po wybuchu II wojny objął katedrę literatury francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim; po zajęciu Lwowa poprzez wojska niemieckie został rozstrzelany; jako tłumacz literatury francuskiej, między innymi Moliera, Balzaka, Villona, Woltera, Prousta, dostał palmy Akademii Francuskiej (1914) i Krzyż Kawalerski Legii Honorowej (1922); był autorem między innymi Słówek, Obrachunków fredrowskich, Ludzi żywych, Piekła kobiet, Dziewic konsystorskich, Nowych studiów z literatury francuskiej.

Co znaczy ZJEDNOCZENIE PATRIOTYCZNE "GRUNWALD":
Porównanie skrajna organizacja; powstała w 1981; apelowała do władz o wprowadzenie rządów silnej ręki i rozprawę z NSZZ Solidarność żeleński tadeusz co znaczy.
Krzyżówka ZWIĄZEK WOLNYCH POLAKÓW:
Dlaczego organizacja niepodległościowa; powstała w 1820 w Warszawie; działała raczej pośród młodzieży studenckiej; posiadała kontakty z niemieckimi i włoskimi ruchami studenckimi; w 1821 po aresztowaniu żeleński tadeusz krzyżówka.
Co to jest ZAPOROŻE:
Jak lepiej region nad Dolnym Dnieprem, poniżej tak zwany porohów, zamieszkały w XVI-XVII w. poprzez Kozaków, zwany również Dzikimi Polami żeleński tadeusz co to jest.
Słownik ZWIĄZEK PLEBEJUSZY:
Kiedy organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia własności obszarniczej, prawa żeleński tadeusz słownik.
Czym jest ZAGRODNICY:
Od czego zależy od XIII w. we wsiach lokowanych na prawie niemieckim; Zagrodnik miał dom i niewielki kawałek ziemi (do 1/4 łanu) z nadziału pana albo sołtysa, za co był zobowiązany do czynszu pieniężnego i żeleński tadeusz czym jest.

Czym jest Tadeusz Żeleński znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: