żeleński tadeusz co to znaczy

Definicja ŻELEŃSKI TADEUSZ w historii Polski: tłumacz; studiował medycynę na Uniwersytecie

Definicja ŻELEŃSKI TADEUSZ

Co to znaczy ŻELEŃSKI TADEUSZ: pseudonim Boy (1874-1941) - doktor, poeta, dziennikarz, tłumacz; studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim; w l. 1901-1906 i w czasie I wojny światowej pracował jako doktor; ogłosił kilka prac naukowych z zakresu pediatrii; związany był z krakowską cyganerią artystyczną; jako pisarz debiutował w 1895 cyklem sonetów w tygodniku "Świat"; od 1906 był współautorem programów kabaretu "Zielony Balonik"; od 1922 mieszkał w Warszawie, zajmując się wyłącznie działalnością literacką; w l. 1924-1925 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego; współpracował z "Kurierem Porannym", "IKC", "Wiadomościami Literackimi"; za głoszenie poglądów liberalno-racjonalistycznych był atakowany poprzez prasę prawicowo-nacjonalistyczną; po wybuchu II wojny objął katedrę literatury francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim; po zajęciu Lwowa poprzez wojska niemieckie został rozstrzelany; jako tłumacz literatury francuskiej, między innymi Moliera, Balzaka, Villona, Woltera, Prousta, dostał palmy Akademii Francuskiej (1914) i Krzyż Kawalerski Legii Honorowej (1922); był autorem między innymi Słówek, Obrachunków fredrowskich, Ludzi żywych, Piekła kobiet, Dziewic konsystorskich, Nowych studiów z literatury francuskiej.

Czym jest ŻELEŃSKI TADEUSZ znaczenie w Słownik definicji Z .