dobrzyńska ziemia co znaczy

Definicja ZIEMIA DOBRZYŃSKA histori Polski. Słownik pograniczu Mazowsza i Kujaw; w 1329 zajęta krzyżówka

Definicja ZIEMIA DOBRZYŃSKA

Co to znaczy ZIEMIA DOBRZYŃSKA: obszar na pograniczu Mazowsza i Kujaw; w 1329 zajęta poprzez Zakon Krzyżacki, który zwrócił ją w pokoju w Kaliszu w 1343; od 1370 lenno Kaźka Słupskiego, od 1379 Władysława Opolczyka, który w 1392 oddał je w zastaw Krzyżakom; została wykupiona w 1404 poprzez Władysława Jagiełłę; zajęta poprzez Prusy w II rozbiorze w 1793.

Co znaczy ZWIĄZEK PLEBEJUSZY:
Porównanie organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia własności obszarniczej, prawa ziemia dobrzyńska co znaczy.
Krzyżówka ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ:
Dlaczego generał brygady; do 1914 w armii austriackiej; od 1914 w Legionach Polskich, w l. 1914-1916 szef sztabu komendy Legionów; od 1916 dowódca Trzeciego Pułku Piechoty II Brygady Legionów, po przebiciu ziemia dobrzyńska krzyżówka.
Co to jest ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE:
Jak lepiej na obszarze pow. będzińskiego, sosowieckiego i zawierciańskiego; nazwa urobiona od Dąbrowy Górniczej stosowana od 2 poł. XIX w.; skoncentrowano na tym obszarze: przemysł wydobywczy węgla kamiennego ziemia dobrzyńska co to jest.
Słownik ZAREMBA ZYGMUNT:
Kiedy działacz socjalistyczny; przewodniczący Centralnej Porady PPS, członek Porady Naczelnej i CKW PPS od 1918; poseł na Sejm RP (1922-1935); w czasie II wojny światowej we władzach podziemnej PPS-WRN ziemia dobrzyńska słownik.
Czym jest ZELWEROWICZ ALEKSANDER:
Od czego zależy reżyser; Znany przede wszystkim z ról charakterystycznych w komediach Moliera i A. Fredry, lecz również dramatycznych granych na scenach Warszawy (Teatr Polski), Krakowa i Łodzi; jako prof. i ziemia dobrzyńska czym jest.

Czym jest Dobrzyńska Ziemia znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: