ziemie odzyskane co to znaczy

Definicja ZIEMIE ODZYSKANE w historii Polski: mocy decyzji konferencji poczdamskiej ( kwestia

Definicja ZIEMIE ODZYSKANE

Co to znaczy ZIEMIE ODZYSKANE: popularna nazwa obszarów przyznanych Polsce na zachodzie na mocy decyzji konferencji poczdamskiej ( kwestia polska w czasie konferencji Wielkiej Trójki); obejmowały one w 1945 4 obszary: Śląsk Opolski - pełnomocnik A. Zawadzki, Śląsk Dolny - pełnomocnik - S. Piaskowski, Pomorze Zachodnie - pełnomocnik A. Kaczocha-Józewski (później L. Borkowicz) i Mazury (Okręg Mazursko-Warmiński) - pełnomocnik J. Sztachelski (((później J. Prawin); w IV 1945 w Rządzie Tymczasowym stworzono Urząd Pełnomocnika Generalnego Ziem Odzyskanych (został nim E. Ochab), a 13 XI 1945 utworzono w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na czele którego stanął W. Gomułka; w V 1946 ujednolicono strukturę administracyjną z pozostałą częścią Polski tworząc 3 nowe województwa (olsztyńskie, szczecińskie i wrocławskie), a pozostałą część przyłączając do województw: poznańskiego i śląskiego; w 1951 utworzono województwa: opolskie, zielonogórskie i koszalińskie; najpoważniejszymi problemami, z jakimi borykano się na tym obszarze były: zniszczenia wojenne (szacowano ubytek umiejętności produkcyjnych na 40-50%), przeprowadzenie reformy rolnej i osadnictwa organizowanego poprzez PUR (do 1949 osiedliło się około 4,5 mln. Polaków), przeprowadzenie akcji rehabilitacyjnej dla ludności autochtonicznej, wysiedlenia ludności niemieckiej, a przede wszystkim pełna integracja z pozostałą częścią Polski i uniemożliwienie grabieży poniemieckiego majątku (tak zwany szabru); umownym podsumowaniem pierwszego etapu integracji i osiągnięć tam dokonanych była Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu (22 VII - 31 X 1948).

Czym jest ZIEMIE ODZYSKANE znaczenie w Słownik definicji Z .