żmudź co to znaczy

Definicja ŻMUDŹ w historii Polski: Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w

Definicja ŻMUDŹ

Co to znaczy ŻMUDŹ: jedna z dwu podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w. teren ekspansji Zakonu Krzyżackiego; w 1398 Witold odstąpił Żmudź Krzyżakom za pomoc w walce z Tatarami; w 1408 rozpoczęło się stworzenie na Żmudzi, które stało się bezpośrednią powodem wybuchu wielkiej wojny z Zakonem w l. 1409-1411 ( wojny polsko-krzyżackie); na mocy pokoju w Toruniu w 1411 wróciła pod panowanie Witolda, lecz tylko na moment jego życia; w wieczyste władanie została oddana Witoldowi w 1422 w pokoju w Melnie; wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Czym jest ŻMUDŹ znaczenie w Słownik definicji Z .