żmudź co znaczy

Definicja ŻMUDŹ histori Polski. Słownik podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej krzyżówka

Definicja ŻMUDŹ

Co to znaczy ŻMUDŹ: jedna z dwu podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w. teren ekspansji Zakonu Krzyżackiego; w 1398 Witold odstąpił Żmudź Krzyżakom za pomoc w walce z Tatarami; w 1408 rozpoczęło się stworzenie na Żmudzi, które stało się bezpośrednią powodem wybuchu wielkiej wojny z Zakonem w l. 1409-1411 ( wojny polsko-krzyżackie); na mocy pokoju w Toruniu w 1411 wróciła pod panowanie Witolda, lecz tylko na moment jego życia; w wieczyste władanie została oddana Witoldowi w 1422 w pokoju w Melnie; wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Co znaczy ŻURAWNO:
Porównanie wojny polsko-tureckiej w 1678; w kampanii 1676 armia turecko-tatarska w sile 40 tys. żołnierzy obległa 21-tys. wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego zamknięte w obozie warownym; 2) po żmudź co znaczy.
Krzyżówka ZMP:
Dlaczego zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ żmudź krzyżówka.
Co to jest ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL):
Jak lepiej powstała 27-29 XI 1949 z połączenia Stronnictwa Ludowego i - Polskiego Stronnictwa Ludowego; uznała kierowniczą rolę PZPR i wnosiła swój wkład w budowanie ustroju socjalistycznego; realizowała żmudź co to jest.
Słownik ZWIĄZEK JEDNOŚCI NARODOWEJ:
Kiedy organizacja Wielkiej Emigracji; Związana z Hotelem Lambert; powstała 21 I 1833 w Paryżu; wysyłała emisariuszy do państwie; kierowała działalnością organizacji naukowych, filantropijnych, literackich żmudź słownik.
Czym jest ZBÓR:
Od czego zależy 1) nazwa gminy religijnej w kościele protestanckim ( reformacja); 2) nazwa świątyni w kościele protestanckim; 3) nazwa całego zgromadzenia w kościele kalwińskim ( kalwinizm żmudź czym jest.

Czym jest Żmudź znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: