zwiˇzek bojowników wolność co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID) w historii Polski: Zajmował się pomocą

Definicja ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID)

Co to znaczy ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID): powstał w 1949 ze zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich; Zajmował się pomocą dla uczestników walk o niepodległość i ochroną pamiątek dotyczących walki z hitlerowcami, współpracował w tej ostatniej kwestii z Poradą Ochrony Pomników i Męczeństwa PRL; po 1990 powstała nowa organizacja - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; organ prasowy: "Za Wolność i Lud".

Czym jest ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID) znaczenie w Słownik definicji Z .