zwiˇzek harcerstwa polskiego co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) w historii Polski: kiedy to powstały pierwsze drużyny

Definicja ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP)

Co to znaczy ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP): organizacja młodzieżowa, której początki sięgają 1910, kiedy to powstały pierwsze drużyny skautowe w Galicji w ramach Towarzystw Gimnastycznych "Sokół"; w 1911 powołano Naczelną Komendę Skautową; w 1912 utworzono sekretną Naczelną Komendę Skautową w Królestwie Polskim; twórcą programu, założeń ideowych i organizacyjnych harcerstwa był A. Małkowski; w 1916 połączono część dzielnicowych organizacji harcerskich w Związek Harcerstwa Polskiego, do którego w l. 1918-1920 przystąpiły pozostałe lokalne organizacje i drużyny skautowe; w latach dwudziestych w ZHP dominował ideał wychowawczy nawiązujący do koncepcji ruchu narodowego (Polak-katolik), po 1930 dominowała idea wychowania państwowego; opracowano oryginalne sposoby wychowawcze, w tym opracowaną poprzez A. Kamińskiego metodę zuchową; w skład ZHP wchodziły organizacje: Harcerek, Harcerzy, Przyjaciół Harcerstwa; od 1922 należał do Międzynarodowego Biura Skautów w Londynie; liczebność w 1939 200 tys. członków; przewodniczący między innymi: Tadeusz Strumiłło (1919-1923), gen. J. Haller (1923-1925), M. Grażyński (1931-1939); w czasie II wojny światowej w państwie działał w konspiracji jako Szare Szeregi, na uchodźstwie między innymi:: ZHP na Wschodzie; w XII 1944 na terenach wyzwolonych PKWN powołał ZHP, gdzie dominowali działacze ZWM, członkowie Czerwonego Harcerstwa TUR; w l. 1946-47 działacze przedwojennego ZHP podjęli próbę przywrócenia dawnego ideału wychowawczego i tradycyjnej metodyki harcerskiej, zostali jednak w 1948 usunięci z organizacji; w 1950 zlikwidowano ZHP, zamiast niego powstała Organizacja Harcerska ZMP; odbudowa organizacyjna nastąpiła w XII 1956; do 1959 trwały duży dotyczące ideowego kształtu organizacji zakończone ponownym pełnym opanowaniem ZHP poprzez władze komunistyczne; działał raczej pośród uczniów, organizował masowe akcje (Frombork 1001, Bieszczady 40); liczebność w 1980 około 3 mln członków; w l. 1973-1980 wchodził w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; w 1980 powstało nawiązujące do tradycji harcerskiej Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (rozwiązane w 1982), następnie półjawny Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej; od 1989 ZHP wprowadził zasadnicze zmiany programowe z odwołaniem się do szablonowych założeń harcerstwa.

Czym jest ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) znaczenie w Słownik definicji Z .