zwiˇzek ludowo narodowy co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN) w historii Polski: działalności parlamentarnej; utworzona w

Definicja ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN)

Co to znaczy ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN): partia polityczna ruchu narodowego przeznaczona do działalności parlamentarnej; utworzona w X 1919; program ZLN oparty był na ideologii narodowej, opowiadał się między innymi za nienaruszalnością własności prywatnej, przeciwstawiał się reformom społecznym, między innymi reformie rolnej; opowiadał się za systemem parlamentarnym, uprzywilejowaniem Kościoła katolickiego, w polityce zagranicznej był rzecznikiem orientacji francuskiej i zajmował zdecydowanie wrogie stanowisko wobec Niemiec; optował za ideą inkorporacjonizmu na wsch. i poszerzenia granic na pn. i zach.; w l. 1919-1922 był najsilniejszym ugrupowaniem sejmowym; w wyborach w 1922 wystąpił w ramach prawicowego bloku Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (Chjena); w V 1923 zawiązał porozumienie z Chrześcijańsko-Narodowym Stronnictwem Pracy ( Chrześcijańska Demokracja) i PSL "Piast" (pakt lanckoroński; Chjeno-Piast); w 1923 i w V 1926 utworzono rządy Chjeno-Piasta z W. Witosem jako premierem; zamach majowy 1926 oznaczał porażkę dla ruchu narodowego i spowodował przekształcenie w 1927 ZLN w Stronnictwo Narodowe; na czele ZLN stała Porada Narodowa, która powoływała Zarząd Kluczowy; honorowym prezesem był R. Dmowski; główni działacze: S. Grabski i Stanisław Głąbiński i między innymi M. Seyda, W. Staniszkis; organy prasowe: "Gazeta Warszawska", "Przegląd Narodowy", "Przegląd Wszechpolski", "Myśl Narodowa".

Czym jest ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN) znaczenie w Słownik definicji Z .