zwiˇzek młodzieży polskiej co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET w historii Polski: inicjatywy Z. Miłkowskiego poprzez Z

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ "ZET"

Co to znaczy ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ "ZET": (Zet) - sekretna organizacja młodzieżowa; Założona z inicjatywy Z. Miłkowskiego poprzez Z. Balickiego w I 1887; była pod wpływami Ligi Narodowej; w momencie rewolucji 1905-1907 jej członkowie brali udział w strajkach szkolnych; w 1909 zerwała z Ligą Narodową; część członków utworzyła tak zwany niezależne Zet zwane Zarzewiem (od organu prasowego); brali udział w walkach Legionów Polskich.

Czym jest ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET znaczenie w Słownik definicji Z .