zwiˇzek młodzieży co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS) w historii Polski: Rewolucyjnego Związku

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS)

Co to znaczy ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS): organizacja młodzieżowa utworzona w 1957 wskutek połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, stworzonych w okresie rozpadu ZMP; ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR; prowadził indoktrynację ideologiczną i propagandę, przygotowywał kandydatów do PZPR, działalność oświatowo-kulturalną i sportowo-turystyczną; liczebność w 1973 około 1,3 mln; przewodniczącymi ZG byli między innymi Andrzej Żabiński, B. Waligórski; organy prasowe: "Sztandar Młodych", "Walka Młodych", "Płomienie", "Dookoła świata"; od 1973 był członkiem Federacji Socjalistycznej Młodzieży Polskiej; w 1976 współutworzył ZSMP.

Czym jest ZWIˇZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS) znaczenie w Słownik definicji Z .