związek polaków niemczech co znaczy

Definicja ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH histori Polski. Słownik ludności polskiej w Niemczech krzyżówka

Definicja ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH

Co to znaczy ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH: organizacja ludności polskiej w Niemczech; utworzona 3 XII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków obywateli niemieckich i ich stowarzyszeń; obejmowała 5 tak zwany dzielnic: 1) - Śląsk z siedzibą w Opolu, 2) - Berlin i środkowe Niemcy z siedzibą w Berlinie, 3) - Westfalię i Nadrenię z siedzibą w Bochum, 4) - Warmię, Mazury i Powiśle z siedzibą w Olsztynie, 5) - Pogranicze z siedzibą w Złotowie; prowadził działalność polityczną, kulturalną i gospodarczą, miał reprezentantów w sejmach prowincjonalnych, powiatowych i radach miejskich; patronował rozwojowi szkolnictwa polskiego (Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech), spółdzielczości (Związek Spółdzielni Polskich W Niemczech), organizacjom zawodowym (Zjednoczenie Zawodowe Polskie) i kulturalno-oświatowym (między innymi ZHP w Niemczech); organ prasowy: "Polak w Niemczech"; siedzibą centrali był Berlin, znakiem Związku Rodło; w IX 1939 został rozwiązany poprzez władze niemieckie, część działaczy rozstrzelano, część uwięziono w obozach hitlerowskich; wznowił działalność po 1945 w zach. strefach okupacyjnych Niemiec (zarejestrowany w 1950), siedziba do 1956 Frankfurt n. Menem, następnie Bochum; w 1950 doszło do rozłamu na tle stosunku do PRL, wskutek którego powstał opowiadający się za współpracą z Warszawą Związek Polaków "Zgoda"; prezesi w l. 1922-1939: S. Sierakowski (1922-1931), B. Domański (1931-IV 1939), S. Szczepaniak (IV-IX 1939).

Co znaczy ZŁOTA WOLNOŚĆ:
Porównanie popularna w XVI-XVIII w. nazwa określająca nienaruszalność przywilejów szlacheckich, będących ostoją ustroju Rzeczypospolitej jako demokracji szlacheckiej związek polaków w niemczech co znaczy.
Krzyżówka ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ):
Dlaczego organizacja wojskowa; utworzona rozkazem gen. W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP; organizacja wiosną 1940 liczyła 81 tys. członków; po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ZWZ uznano za część związek polaków w niemczech krzyżówka.
Co to jest ZAŁUSKI ANDRZEJ STANISŁAW:
Jak lepiej 1695-1758) - biskup krakowski, kanclerz ogromny koronny od 1746; fundator wspólnie z bratem Józefem Andrzejem Załuskim Biblioteki Załuskich; rzecznik reform w okresie stanisławowskim związek polaków w niemczech co to jest.
Słownik ZWIERKOWSKI WALENTY:
Kiedy działacz polityczny, dziennikarz; walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1825 deputowany do sejmu Królestwa Polskiego; związany z kaliszanami; od 1828 członek sprzysiężenia Wysockiego; w momencie związek polaków w niemczech słownik.
Czym jest ZNMS:
Od czego zależy zobacz ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ związek polaków w niemczech czym jest.

Czym jest ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: