zwiˇzek polaków niemczech co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK POLAKÓW W NIEMCZECH w historii Polski: 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna

Definicja ZWIˇZEK POLAKÓW W NIEMCZECH

Co to znaczy ZWIˇZEK POLAKÓW W NIEMCZECH: organizacja ludności polskiej w Niemczech; utworzona 3 XII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków obywateli niemieckich i ich stowarzyszeń; obejmowała 5 tak zwany dzielnic: 1) - Śląsk z siedzibą w Opolu, 2) - Berlin i środkowe Niemcy z siedzibą w Berlinie, 3) - Westfalię i Nadrenię z siedzibą w Bochum, 4) - Warmię, Mazury i Powiśle z siedzibą w Olsztynie, 5) - Pogranicze z siedzibą w Złotowie; prowadził działalność polityczną, kulturalną i gospodarczą, miał reprezentantów w sejmach prowincjonalnych, powiatowych i radach miejskich; patronował rozwojowi szkolnictwa polskiego (Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech), spółdzielczości (Związek Spółdzielni Polskich W Niemczech), organizacjom zawodowym (Zjednoczenie Zawodowe Polskie) i kulturalno-oświatowym (między innymi ZHP w Niemczech); organ prasowy: "Polak w Niemczech"; siedzibą centrali był Berlin, znakiem Związku Rodło; w IX 1939 został rozwiązany poprzez władze niemieckie, część działaczy rozstrzelano, część uwięziono w obozach hitlerowskich; wznowił działalność po 1945 w zach. strefach okupacyjnych Niemiec (zarejestrowany w 1950), siedziba do 1956 Frankfurt n. Menem, następnie Bochum; w 1950 doszło do rozłamu na tle stosunku do PRL, wskutek którego powstał opowiadający się za współpracą z Warszawą Związek Polaków "Zgoda"; prezesi w l. 1922-1939: S. Sierakowski (1922-1931), B. Domański (1931-IV 1939), S. Szczepaniak (IV-IX 1939).

Czym jest ZWIˇZEK POLAKÓW W NIEMCZECH znaczenie w Słownik definicji Z .