związek socjaltycznej co znaczy

Definicja ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) histori Polski. Słownik młodzieżowa krzyżówka

Definicja ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP)

Co to znaczy ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP): organizacja młodzieżowa powołana w 1976 wskutek połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ( ZMW) i Socjalistycznej Młodzieży Wojskowej; ideowo i politycznie podporządkowany PZPR; do 1981 wchodził w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; w l. 1982-1988 liczył przeciętnie około 1,5 mln członków; organy prasowe: "Walka Młodych", "Gazeta Młodych", "Płomienie".

Co znaczy ZMW RP:
Porównanie zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ związek socjalistycznej młodzieży polskiej (zsmp) co znaczy.
Krzyżówka ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP):
Dlaczego powstała w Królestwie Polskim w 1889; propagowała hasła walki ekonomicznej robotników; organizowała kasy oporu, strajki, na przykład bunt łódzki 1892, działalność oświatową; jej działacze brali związek socjalistycznej młodzieży polskiej (zsmp) krzyżówka.
Co to jest ZWIĄZEK SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ:
Jak lepiej ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 związek socjalistycznej młodzieży polskiej (zsmp) co to jest.
Słownik ZAREMBA ZYGMUNT:
Kiedy działacz socjalistyczny; przewodniczący Centralnej Porady PPS, członek Porady Naczelnej i CKW PPS od 1918; poseł na Sejm RP (1922-1935); w czasie II wojny światowej we władzach podziemnej PPS-WRN związek socjalistycznej młodzieży polskiej (zsmp) słownik.
Czym jest ZRP:
Od czego zależy zobacz ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH związek socjalistycznej młodzieży polskiej (zsmp) czym jest.

Czym jest ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: