zwiˇzek socjaltycznej co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) w historii Polski: Związku Młodzieży

Definicja ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP)

Co to znaczy ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP): organizacja młodzieżowa powołana w 1976 wskutek połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ( ZMW) i Socjalistycznej Młodzieży Wojskowej; ideowo i politycznie podporządkowany PZPR; do 1981 wchodził w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; w l. 1982-1988 liczył przeciętnie około 1,5 mln członków; organy prasowe: "Walka Młodych", "Gazeta Młodych", "Płomienie".

Czym jest ZWIˇZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) znaczenie w Słownik definicji Z .