związek walki zbrojnej co znaczy

Definicja ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) histori Polski. Słownik organizacja wojskowa; utworzona krzyżówka

Definicja ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ)

Co to znaczy ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ): konspiracyjna organizacja wojskowa; utworzona rozkazem gen. W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP; organizacja wiosną 1940 liczyła 81 tys. członków; po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ZWZ uznano za część składową Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; 14 II 1942 przekształcono go w AK; pierwszym komendantem kluczowym został gen. K. Sosnkowski przebywający w Paryżu, któremu podlegali dwaj zastępcy w państwie: na tereny pod okupacją niemiecką płk S. Rowecki w Warszawie, na tereny pod okupacją radziecką gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski we Lwowie; po klęsce Francji 30 VI 1940 komendantem kluczowym mianowano S. Roweckiego, awansowanego na generała.

Co znaczy ZAKON KRZYŻACKI:
Porównanie Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie; Założony w 1190, od 1198 zakon rycerski, biorący udział w walkach o utrzymanie Królestwa Jerozolimskiego; w l. 1211-24 podjął związek walki zbrojnej (zwz) co znaczy.
Krzyżówka ZWIĄZEK PLEBEJUSZY:
Dlaczego organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia własności obszarniczej, prawa związek walki zbrojnej (zwz) krzyżówka.
Co to jest ZAWADZKI ALEKSANDER:
Jak lepiej polityk, działacz ruchu robotniczego; od 1922 w KZMP, a od 1923 w KPP, gdzie był między innymi kierownikiem wydziału wojskowego; sporo lat przesiedział w więzieniu w Polsce (1925-32 i 1936-39); w związek walki zbrojnej (zwz) co to jest.
Słownik ZASP:
Kiedy zobacz ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH związek walki zbrojnej (zwz) słownik.
Czym jest ZAKUPIEŃCY:
Od czego zależy LUDNOŚĆ NIEWOLNA związek walki zbrojnej (zwz) czym jest.

Czym jest ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: