zwiˇzek walki zbrojnej co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) w historii Polski: W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP

Definicja ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ)

Co to znaczy ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ): konspiracyjna organizacja wojskowa; utworzona rozkazem gen. W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP; organizacja wiosną 1940 liczyła 81 tys. członków; po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ZWZ uznano za część składową Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; 14 II 1942 przekształcono go w AK; pierwszym komendantem kluczowym został gen. K. Sosnkowski przebywający w Paryżu, któremu podlegali dwaj zastępcy w państwie: na tereny pod okupacją niemiecką płk S. Rowecki w Warszawie, na tereny pod okupacją radziecką gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski we Lwowie; po klęsce Francji 30 VI 1940 komendantem kluczowym mianowano S. Roweckiego, awansowanego na generała.

Czym jest ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) znaczenie w Słownik definicji Z .