august zygmunt co to znaczy

Definicja ZYGMUNT II AUGUST w historii Polski: litewski od 1522; syn Zygmunta I Starego i Bony

Definicja ZYGMUNT II AUGUST

Co to znaczy ZYGMUNT II AUGUST: (1520-1572) - władca Polski w l. 1529-1572, ogromny książę litewski od 1522; syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; został koronowany na mocy elekcji vivente rege już jako dziesięcioletni chłopak wbrew stanowisku szlachty; otaczanie się poprzez niego cudzoziemcami i ostentacyjne noszenie strojów włoskich i hiszpańskich i potajemne małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną było przyczyną ciągłych konfliktów w pierwszej fazie jego panowania między nim a średnią szlachtą w czasie sesji sejmowych; szlachta występując z hasłami egzekucji praw i dóbr nie znajdowała początkowo jego poparcia; dopiero w czasie sejmów egzekucyjnych, władca zmuszony prosić o środki finansowe na prowadzenie wojny w Inflantach (1563-1570), doszedł do porozumienia z izbą poselską pokazując się w polskim stroju w czasie obrad sejmowych; dzięki niemu doszło w 1569 do podpisania realnej unii polsko-litewskiej w Lublinie, rozumiał gdyż niebezpieczeństwo, jakie groziło w chwili jego śmierci, jako ostatniego z dynastii Jagiellonów na tronie polskim i książęcym tronie litewskim; w kwestiach religijnych, w przeciwieństwie od swego ojca, był zwolennikiem tolerancji dla wszystkich wyznań i poprzez pewien czas popierał dążenia do utworzenia kościoła narodowego; przyjął jednak postanowienia soboru trydenckiego, starając się nie naruszać przy tym pokoju religijnego; zmarł bezpotomnie w Knyszynie, a jedynymi kontynuatorkami rodu pozostały dwie jego siostry Anna i Katarzyna Jagiellonki.

Czym jest August Ii Zygmunt znaczenie w Słownik definicji Z .