michał żymierski co znaczy

Definicja ŻYMIERSKI MICHAŁ histori Polski. Słownik oficer WP; legionista, uczestnik wojny polsko krzyżówka

Definicja ŻYMIERSKI MICHAŁ

Co to znaczy ŻYMIERSKI MICHAŁ: "Rola" (1890-1989) - oficer WP; legionista, uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920, potem na różnych stanowiskach dowódczych w WP, do czasu skazania na 5 lat więzienia i wydalenia ze służby w 1927; w momencie II wojny światowej wstąpił do PPR i GL, a w 1944 został naczelnym dowódcą AL; po zakończeniu wojny kierował resortem obrony narodowej PKWN i był ministrem obrony w następnych rządach do 1949; członek PZPR od 1948; w l. 1949-1952 członek Porady Państwa; aresztowany w okresie polskiego stalinizmu, jako jeden z działaczy krajowych PPR związanych z W. Gomułką i M. Spychalskim; po zwolnieniu z więzienia wiceprezes Narodowego Banku Polskiego; poseł do KRN i do Sejmu Ustawodawczego.

Co znaczy ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ:
Porównanie generał brygady; do 1914 w armii austriackiej; od 1914 w Legionach Polskich, w l. 1914-1916 szef sztabu komendy Legionów; od 1916 dowódca Trzeciego Pułku Piechoty II Brygady Legionów, po przebiciu żymierski michał co znaczy.
Krzyżówka ZABŁOCKI FRANCISZEK:
Dlaczego komediopisarz, pisarz; sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; w czasach stanisławowskich zaangażowany w budowę sceny narodowej; w okresie Sejmu Wielkiego wspierał poczynania stronnictwa żymierski michał krzyżówka.
Co to jest ZWIĄZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP):
Jak lepiej organizacja niepodległościowa; działała na terenie Królestwa Polskiego; powstała w 1839 z inicjatywy W. Mazurkiewicza; programowo związana z TDP; opowiadała się za robotą konspiracyjną i propagandową żymierski michał co to jest.
Słownik ZASADŹCA:
Kiedy na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na prawie niemieckim; Zasadźca zwykle zostawał sołtysem na wsi albo wójtem w mieście żymierski michał słownik.
Czym jest ZAMOYSKI WŁADYSŁAW:
Od czego zależy działacz polityczny; po upadku stworzenia listopadowego wyjechał na emigrację, gdzie został jednym z przywódców Hotel Lambert; w 1848 na zlecenie księcia A. Czartoryskiego przejął w 1849 dowództwo żymierski michał czym jest.

Czym jest Michał Żymierski znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: