rżysko rzeszotarski rytel co to znaczy

Rżysko, Rzeszotarski, Rytel, Rynduch, Rynduch, Rykowska, Ryćko, Rybaczewska, Ruzga, Rutowicz

Osoby z listy Wildsteina na R