arafat jasir ammar co to znaczy

Kim był Arafat Jasir, Abu Ammar biografia. polityczny i niepodległościowy Urodził się w Jerozolimie

Kto to Arafat Jasir, Abu Ammar

Postać ARAFAT JASIR, ABU AMMAR informacje: 1929-2004 prezydent Autonomii Palestyńskiej, działacz polityczny i niepodległościowy Urodził się w Jerozolimie w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Od 1946 działacz ruchu na rzecz niepodległości Palestyny, uczestnik wojny z Izraelem 1948–49. Po klęsce na emigracji w Egipcie, gdzie ukończył Akademię Wojskową. Jako oficer armii egipskiej walczył w wojnie sueskiej 1956. W latach1957–59 założył organizację Al-Fatah, zwolennik walki zbrojnej z Izraelem, również dzięki terroru. W 1964 współzałożyciel, od 1969przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). Poparł stworzenie Palestyńczyków przeciwko Izraelowi (intifada), które wybuchło w 1987. W 1989 wybrany na prezydenta poprzez Palestyńską Radę Narodową. Wyrzekł się terroru, w 1993 podpisał porozumienie z Izraelem, na mocy którego w 3 etapach, w latach 1993–99, powstała Autonomia Palestyńska. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1994 (wspólnie z I. Rabinem i Sz. Peresem). Od 1996 prezydent Autonomii Palestyńskiej. Po wybuchu drugiej intifady w 2000, mimo nacisków Izraela i USA, nie ustąpił z pełnionego urzędu, był między innymi więziony w 2001w swej siedzibie w Ramallah. W momencie jego śmierci konflikt palestyńsko-izraelski przybrał na sile. Nikt nie jest wolny od błędu, począwszy ode mnie samego.Jasir Arafat

Słownik Aleksander I Romanow:
Historia rosyjski, władca polski Wychowany w duchu filozofii oświecenia. Na tronie zasiadł w 1801, po śmierci ojca, Pawła I. W pierwszych latach sprawowania władzy dokonał reform w duchu liberalnym, zniósł arafat jasir, abu ammar co to jest.
Słownik Adenauer Konrad:
Historia Niemiec, polityk, prawnik Działacz Katolickiej Partii Centrum w okresie republiki weimarskiej. W latach 1917–33 nadburmistrz Kolonii, 1920–33 przewodniczący pruskiej Porady Państwa, usunięty z arafat jasir, abu ammar definicja.
Słownik Aleksander III Wielki:
Historia władca Macedonii z dynastii Argeadów, wódz Uczeń Arystotelesa, dowodził macedońską jazdą w zwycięskiej bitwie pod Cheroneą w 338, stoczoną z koalicją polis greckich, pod przewodnictwem Aten. Przejął arafat jasir, abu ammar co znaczy.
Słownik Atatürk Kemal (Do 1934 Mustafa Kemal Pasa):
Historia Turcji, mąż stanu, generał Uczestnik ruchu młodotureckiego i rewolucji młodotureckiej w 1908, która zmusiła sułtana do przywrócenia konstytucji z 1876. Od 1909 w armii tureckiej, szybko awansowany arafat jasir, abu ammar słownik.
Słownik Anders Władysław:
Historia polityk W momencie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej,następnie żołnierz 1 Korpusu Polskiego gen.J. Dowbora–Muśnickiego (1917) i Polskiej Siły Zbrojnej (1918). Od 1918 w Wojsku Polskim arafat jasir, abu ammar znaczenie.

Osoby jak arafat jasir, abu ammar życiorys w Biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: