karamchand mohandas gandhi co to znaczy

Kim był Gandhi Mohandas Karamchand biografia. prawnik Urodził się w zachodnich Indiach, ukończył

Kto to Gandhi Mohandas Karamchand

Postać GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND informacje: 1869-1948 indyjski lider narodowy, polityk, filozof, prawnik Urodził się w zachodnich Indiach, ukończył studia prawnicze w Londynie. W latach 1893–1915 pracował jako adwokat w Afryce Południowej, działał tam na rzecz równouprawnienia mniejszości hinduskiej. W 1915 powrócił do Indii, dążył do zniesienia podziałów kastowych, nadania kobietom praw, przestrzegania tolerancji religijnej. Początkowo zwolennik autonomii, potem niepodległości państwa. Głosił hasła biernego nieposłuszeństwa wobec władz brytyjskich bez stosowania przemocy. Wezwał do bojkotu brytyjskich towarów i dążenia do samodzielności gospodarczej. W latach 1919–34 i 1940–48 przewodniczący Indyjskiego Kongresu Narodowego. Przeciwny przyłączeniu Indii do II wojny światowej bez gwarancji przyznania niepodległości. Współautor rezolucji Opuśćcie Indie w 1942, która wywołała masowe demonstracje antybrytyjskie. Aresztowany, przebywał w więzieniu do 1945. Uczestnik negocjacji dotyczących niepodległości Indii, sprzeciwiał się ich podziałowi wg kryterium religijnego (na Indie i Pakistan). W momencie walk hindusko-muzułmańskich 1946–47 prowadził głodówkę,wzywając do przywrócenia pokoju. Zamordowany poprzez hinduskiego fanatyka. Dostał przydomek „Mahatma” (ogromny duchem).Oko za oko uczyni cały świat ślepym. Mahatma Gandhi

Słownik Grzegorz VII:
Historia święty, papież W młodości wstąpił do zakonu benedyktyńskiego na Awentynie, następnie przebywał w klasztorze w Cluny.Doradzał pięciu biskupom Rzymu. Wybrany na papieża w 1073 dzięki poparciu ludu gandhi mohandas karamchand co to jest.
Słownik Gierek Edward:
Historia sekretarz KC PZPR, polityk, działacz komunistyczny, górnik Urodzony w rodzinie górniczej, od 1923 mieszkał we Francji. Pracował w kopalniach, najpierw we Francji od1926, następnie w Belgii 1937–48 gandhi mohandas karamchand definicja.
Słownik Gustaw II Adolf:
Historia Szwecji z dynastii Wazów, wódz Wyjątkowo utalentowany, doskonałe wykształcony politycznie i militarnie poprzez ojca, Karola IX Sudermańskiego. Na tronie zasiadł w 1611. Zapewnił pokój wewnętrzny gandhi mohandas karamchand co znaczy.
Słownik Gaulle Charles André De:
Historia Francji, mąż stanu, generał Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, absolwent akademii wojskowej Saint-Cyr i Wyższej Szkoły Wojennej. W momencie I wojny światowej walczył na froncie z Niemcami. Ranny w gandhi mohandas karamchand słownik.
Słownik Giedroyć‡ Jerzy:
Historia dziennikarz, prawnik Giedroyć JerzyPotomek litewskiego rodu książęcego. Wychował się na Kresach Rzeczpospolitej w rodzinie mieszczańskiej. Od 1920 żołnierz w momencie wojny polsko-bolszewickiej gandhi mohandas karamchand znaczenie.

Osoby jak gandhi mohandas karamchand życiorys w Biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: