sobieski co to znaczy

Kim był Jan III Sobieski biografia. magnackiej, jego tata był wojewodą ruskim i kasztelanem

Kto to Jan III Sobieski

Postać JAN III SOBIESKI informacje: 1629-1696 władca polski, mąż stanu, wódz Pochodził z rodz. magnackiej, jego tata był wojewodą ruskim i kasztelanem krakowskim. Odebrał staranne wykształcenie, studiował na Akademii Krakowskiej, następnie odbył podróż po Europie Zachodniej (1646–48). Od 1648 w wojsku,walczył z Kozakami i Tatarami, ciężko ranny w bitwie pod Beresteczkiem w 1651. W momencie „potopu” szwedzkiego (1655–60) początkowo poparł Karola X Gustawa, w 1956 przyłączył się do walki ze Szwedami. Walczył w wojnach z Moskwą i Kozakami (1660–64), wykazał się ogromnym talentem wojskowym. W 1667 wygrał jako dowódca pierwszą bitwę z Tatarami i Kozakami pod Podhajcami. W latach 1668–74 hetman ogromny koronny, w 1673 pokonał armię turecką pod Chocimiem. W 1674 wybrany w wolnej elekcji na króla. W 1676 zawarł rozejm z Turcją, powstrzymując jej ekspansję na ziemie Rzeczpospolitej. Dążył do wzmocnienia polskiej obecności nad Bałtykiem i ponownego podporządkowania Prus Książęcych. W 1686 zawarł pokój z Rosją (tak zwany traktat Grzymułtowskiego). W 1683 podpisał traktat przyjaźni z Austrią skierowany przeciwko Turcji, objął dowództwo nad armią koalicyjną i odniósł ogromne zwycięstwo pod Wiedniem. Jego próby wzmocnienia władzy królewskiej w Polsce, między innymi przez zapewnienie sukcesji synowi, skończyły się niepowodzeniem.Przyszliśmy, ujrzeliśmy, Bóg zwyciężył. Jan III Sobieski

Słownik Jaruzelski Wojciech:
Historia sekretarz KC PZPR, polityk, generał Potomek z rodz. szlacheckiej, w 1941 zesłany z rodzicami na Syberię. Od 1943 w armii generała Z. Berlinga, przeszedł cały jej szlak bojowy. Po wojnie pozostał w jan iii sobieski co to jest.
Słownik Juszczenko Wiktor:
Historia Ukrainy, polityk, finansista Ukończył Instytut Finansowo-Gospodarczy w Tarnopolu. Pracował między innymi jako zastępca głównego księgowego w kołchozie pod Iwano-Frankowskiem, prezes oddziału Banku jan iii sobieski definicja.
Słownik Jezus:
Historia albo 33 n.e. założyciel religii chrześcijańskiej Urodzony w Betlejem, wychowywał się w ubogiej rodzinie cieśli, do około 27 przebywał w Nazarecie w Judei. Studiował Biblię, zapewne w szkole przy jan iii sobieski co znaczy.
Słownik Józef II:
Historia rzymsko-niemiecki z dynastii Habsburgów Syn cesarzowej Marii Teresy, współregent od1765 do chwili jej śmierci w 1780. Wraz z matką zadecydowało uczestnictwie Austrii w I rozbiorze Polski w 1772 jan iii sobieski słownik.
Słownik Jan XXIII:
Historia Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. W 1904 został księdzem, ukończył studia z tytułem doktora teologii. W kolejnych latach sekretarz biskupa Bergamo i wykładowca w seminarium. Sanitariusz i jan iii sobieski znaczenie.

Osoby jak jan iii sobieski życiorys w Biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: