mutsuhito co to znaczy

Kim był Mutsuhito biografia. poprzednicy nie mieli realnego wpływu na władzę, która była w rękach

Kto to Mutsuhito

Postać MUTSUHITO informacje: 1852-1912 cesarz Japonii Na tronie zasiadł w 1867. Jego poprzednicy nie mieli realnego wpływu na władzę, która była w rękach szogunów. W latach 1867–68 doszło do rewolucji, wskutek której obalono instytucję szogunatu i przywrócono władzę cesarzowi. Młody Mutsuhito przeniósł swą siedzibę z Kioto do Tokio,otoczył się gronem doradców, którzy w jego imieniu przeprowadzili reformę państwie. W 1871 zlikwidowano podział państwa na księstwa, zorganizowano biurokrację, nowy mechanizm podatkowy, szkolnictwo. Utworzono firmy państwowe, między innymi pocztę, kolej, przemysł stoczniowy. Wprowadzono kalendarz gregoriański. Utworzono regularną armię, opartą na powszechnym poborze, którą uzbrojono w nowoczesny sprzęt kupiony na Zachodzie i wyszkolono wg europejskich wzorców. W 1889 podpisał konstytucję, która wprowadziła ustrój monarchiczno-parlamentarny, lecz pozostawiała w jego ręku władzę niemal absolutną. Rozpoczęto ekspansję terytorialną, po wojnie z Chinami 1984–85 uzyskano Tajwan i Peskadory, po konflikcie zbrojnym z Rosją 1904–05 Port Arthur, część Sachalinu, w 1910 dokonano aneksji Korei. W momencie jego panowania Japonia stała się gospodarczym i militarnym mocarstwem na Dalekim Wschodzie.Cesarz ten koncentrował uczucia patriotyczne Japończyków, po raz pierwszy zespalające ich w narodową wspólnotę.J.W. Hall

Słownik Maria Teresa:
Historia z dynastii Habsburgów, królowa Czech i Węgier Najstarsza córka cesarza Karola VI. Po śmierci ojca przejęła w 1740 władzę w państwach monarchii habsburskiej na mocy sankcji pragmatycznej. W latach mutsuhito.
Słownik Mikołaj I Romanow:
Historia Rosji z dynastii Romanowów, władca Polski Na tronie zasiadł w 1825, po zrzeczeniu się praw do tronu starszego brata, Konstantego. Stłumił stworzenie dekabrystów,które wybuchło w dniu objęcia przezeń mutsuhito.
Słownik Mazowiecki Tadeusz:
Historia Polski, polityk, dziennikarz W latach 1946–55 członek Stowarzyszenia Pax. Inicjator utworzenia w 1956 i działacz Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1958 założył i do 1981 był redaktorem naczelnym mutsuhito.
Słownik Mandela Nelson Rolihlala:
Historia RPA, polityk, prawnik Syn wodza plemienia Thembu. Absolwent prawa uniwersytetu w Johannesburgu. Od 1944 członek, od 1952 zastępca przewodniczącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), organizacji mutsuhito.
Słownik Mierosławski Ludwik:
Historia powstańczy, generał, działacz polityczny, historyk wojskowości Uczył się w szkole kadetów w Kaliszu, walczył w stworzeniu listopadowym 1830–31, był jednym z najmłodszych oficerów. Od 1831 na mutsuhito.

Osoby jak mutsuhito życiorys w Biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: