otton co znaczy

Kim był Otton III biografia. Koronowany na króla Rzeszy niemieckiej w 983, zażycia ojca, Ottona II krzyżówka

Kto to Otton III

Postać OTTON III informacje: 980-1002 cesarz, władca niemiecki z dynastii saskiej Koronowany na króla Rzeszy niemieckiej w 983, zażycia ojca, Ottona II, który zmarł w tym samym roku.Do roku 995 regencję sprawowały matka i babka Ottona III, cesarzowe Teofano i Adelajda. Dzięki nim dostał staranne wykształcenie, znał między innymi łacinę i grekę. Koronowany na cesarza w 996.Zainicjował budowę uniwersalnego imperium rzymskiego, składającego się z czterech prowincji: Italii, Galii, Germanii i Sclavinii (Słowiańszczyzny). Wszystkie miały posiadać równe prawa, stolicę planował umieścić we Włoszech. W dalszych planach było połączenie cesarstwa rzymskiego z Bizancjum. Władza najwyższa miała należeć do cesarza, jego pomocnikiem w kwestiach duchowych miał być papież. Do idei nowego cesarstwa rzymskiego Otton III przekonywał Bolesława I Chrobrego na zjeździe w Gnieźnie (1000). Zgodził się tam także na utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (z biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu). Plany i działalność cesarza spotkały się z mocną opozycją w Niemczech i Włoszech. Otton III kontynuował politykę podporządkowania papiestwa. Na tron biskupa Rzymu wybierał wybitne postacie świata chrześcijańskiego: Grzegorza V i Sylwestra II.Tak jak jego bohater Karol Ogromny, Otton potrafił zgromadzić wokół siebie zdumiewające grono intelektualnych (...) luminarzy ówczesnej Europy.C. Brooke

Co znaczy Otton I Wielki:
Porównanie władca niemiecki z dynastii saskiej Po śmierci ojca, Henryka I Ptasznika, koronowany w 936 na króla Rzeszy niemieckiej. W pierwszych miesiącach panowania stłumił bunt nieprzychylnych mu książąt. W otton iii co znaczy.
Krzyżówka Oktawian August:
Dlaczego pierwszy cesarz rzymski, wódz Siostrzeniec i adoptowany syn Gajusza Juliusza Cezara . W 43 utworzył II triumwirat z Markiem Antoniuszem i Lepidusem. Wraz z nimi pokonał zabójców otton iii krzyżówka.

Osoby jak otton iii życiorys w Biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: