stanław staszic co to znaczy

Kim był Staszic Stanisław biografia. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, w 1779 ukończył seminarium

Kto to Staszic Stanisław

Postać STASZIC STANISŁAW informacje: 1755-1826 działacz socjalny i polityczny, poeta, ksiądz Pochodził z mieszczańskiej rodziny, w 1779 ukończył seminarium w Poznaniu i przyjął święcenia kapłańskie. Studiował (1779–81) w Lipsku, Getyndze i Paryżu edukacji przyrodnicze. W 1790 napisał Przestrogi dla Polski, gdzie domagał się powiększenia uprawnień mieszczaństwa i gruntownych reform ustrojowych. Zdobył dorobek dzięki inwestycjom, między innymi na wiedeńskiej giełdzie. Uwłaszczył chłopów w swoim majątku i założył w 1816 Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stając się prekursorem spółdzielczości chłopskiej. Od 1808 członek, a od 1808 prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prowadził badania przyrodnicze i geologiczne, między innymi w Tatrach, zapoczątkowując rozwój polskiej geologii. W latach 1810–12 członek Porady Stanu, 1815–24 Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i dyrektor generalny w Wydziale Przemysłu i Kunsztów, od 1824 minister stanu. Tworzył i realizował projekty rządowe, między innymi budowy administracji, skarbowości i szkolnictwa, zakładania szkół zawodowych. Zainicjował budowę kopalni w Dąbrowie Górniczej, popierał rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Współorganizował między innymi Szkołę Kluczową w Warszawie 1816 i Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach.Wolno zapomnieć o godnościach, lecz nigdy o swojej godności.Stanisław Staszic

Słownik Sulejman Wspaniały:
Historia przejął po tacie Selimie I w 1520. Prowadził politykę ekspansji terytorialnej, osobiście dowodził w momencie wypraw wojennych. Po zabezpieczeniu granic wschodnich (pokój z Persją) uderzył na państwa staszic stanisław co to jest.
Słownik Schuman Robert:
Historia studia prawnicze, od 1912 pracował w kancelarii w Metzu. W latach 1919–40 deputowany do Zgromadzenia Narodowego. Polityk konserwatywny i chrześcijańsko-demokratyczny, członek Demokratycznej Unii staszic stanisław definicja.
Słownik Saddam Husajn:
Historia Iraku, polityk, generał Urodził się w biednej rodzinie chłopskiej, w 1947przeniósł się do Bagdadu. W 1956 wziął udział w próbie obalenia króla Fajsala II. Od 1957 działacz socjalistycznej partii Baas staszic stanisław co znaczy.
Słownik Solon:
Historia p.n.e. ateński prawodawca i polityk, pisarz Urodzony i wychowany w arystokratycznej rodzinie.Wyróżnił się jako żołnierz w wojnie z Megarą. Zdobył szacunek i zaufanie obywateli Aten pełniąc urząd staszic stanisław słownik.
Słownik Stanisław August Poniatowski:
Historia władca Polski Odebrał staranne, arystokratyczne wychowanie. W 1750 poseł na sejm, w latach 1755–64 stolnik litewski.W 1755 i 1757 przebywał w Petersburgu, gdzie zaprzyjaźnił się z Katarzyną staszic stanisław znaczenie.

Osoby jak staszic stanisław życiorys w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: