josip tito co znaczy

Kim był Tito Josip biografia. się w chłopskiej rodzinie, tata był Chorwatem, matka Słowenką krzyżówka

Kto to Tito Josip

Postać TITO JOSIP informacje: 1892-1980 prezydent Jugosławii, polityki, marszałek Urodził się w chłopskiej rodzinie, tata był Chorwatem, matka Słowenką. Żołnierz armii austro-węgierskiej w momencie I wojny światowej. W 1915 ranny, trafił do niewoli rosyjskiej.W 1917 przyłączył się do rewolucji październikowej, w latach 1918–20walczył w szeregach Armii Czerwonej. Powrócił do Chorwacji w 1920,wstąpił do Komunistycznej Partii Jugosławii (KPJ). Aresztowany w 1928i skazany, w więzieniu przebywał do 1934. Od 1934 członek KC, w latach1937–51 sekretarz generalny KC KPJ (od 1952 Związku Komunistów Jugosławii). Po agresji Niemiec w 1941 prowadził działalność partyzancką, w latach 1943–45 stał na czele Narodowego Komitetu Wyzwolenia Jugosławii. Do 1945 wyzwolił większą część Jugosławii. Po proklamowaniu Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii premier i minister obrony w latach 1945–53, od 1953 prezydent i marszałek armii. Zwolennik jedności Jugosławii, zlikwidował opozycję polityczną i wewnątrzpartyjną, zbudował mechanizm autorytarny, wprowadził kult jednostki. W 1948 odmówił powielenia radzieckiego wzoru państwa, zbudował oryginalny mechanizm komunistyczny, oparty na opracowanej poprzez siebie teorii (titoizm). Inicjator ruchu krajów niezaangażowanych.To Moskwa, nie kto inny, stworzyła kolonie w środku Europy.Josip Tito

Co znaczy Thatcher Margaret:
Porównanie rządu Wielkiej Brytanii, polityk Studiowała chemię w Oksfordzie. W latach 1959–92członek Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej, 1970–74 minister oświaty i edukacji, 1975–90 przywódczyni Partii tito josip co znaczy.
Krzyżówka Trocki Lew:
Dlaczego komunistyczny, rewolucjonista Urodził się w żydowskiej rodzinie chłopskiej. Przyłączył się do ruchu rewolucyjnego w 1897, w 1898 aresztowany i zesłany. W latach 1902–05 na emigracji, od 1903 działacz tito josip krzyżówka.
Co to jest Truman Harry S.:
Jak lepiej Stanów Zjednoczonych, polityk Pochodził z rodz. farmerów, pracował jako urzędnik bankowy, pomagał tacie w pracy na farmie. W latach 1917–18 oficer artylerii w czasie I wojny światowej. Studiował tito josip co to jest.
Słownik Talleyrand-Périgord Charles Maurice De:
Kiedy Benewentu, polityk francuski, dyplomata Urodzony w Paryżu w rodzinie arystokratycznej, przeznaczony w młodości do stanu duchownego. W 1788 został biskupem Autun. W 1789 deputowany Stanów Generalnych tito josip słownik.
Czym jest Traugutt Romuald:
Od czego zależy stworzenia styczniowego, generał Pochodził z niezamożnej rodzinie szlacheckiej.W 1845 wstąpił do armii rosyjskiej, walczył między innymi na Węgrzech w 1849 i w wojnie krymskiej 1853–56.W latach tito josip czym jest.

Osoby jak tito josip życiorys w Biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: