jagiełło władysław co to znaczy

Kim był Władysław II Jagiełło biografia. wódz Władzę nad Ogromnym Księstwem Litewskim objął w 1377

Kto to Władysław II Jagiełło

Postać WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO informacje: około 1351-1434 władca Polski, ogromny książę litewski, wódz Władzę nad Ogromnym Księstwem Litewskim objął w 1377 po śmierci ojca, Olgierda. W 1381 utracił tron na rzecz stryja Kiejstuta, odzyskał go po roku. W 1385 zawarł unię polsko-litewską. W zamian za przyjęcie chrztu, rękę królowej Jadwigi i tron polski zgodził się przyłączyć Ogromne Księstwo Litewskie do Polski. Koronowany na króla polskiego w 1386, w 1387rozpoczął chrystianizację Litwy. Związek Polski z Litwą regulował jeszcze w 1401 (unia wileńsko–radomska) i w 1413 (unia horodelska), Ogromne Księstwo Litewskie zachowało odrębność, szlachta litewska uzyskała zaś te same przywileje co polska. Toczył wojny z zakonem krzyżackim w latach 1409–11, 1414, 1422 i 1431–34. Dowodził armią polsko-litewską w bitwie pod Grunwaldem w 1410. Złamał w niej potęgę militarną zakonu krzyżackiego i zakończył jego ekspansję. Zawierane pokoje w Toruniu (1411) i Melnie (1422) nie przyniosły Polsce zwrotu Pomorza Gdańskiego. Nadał sporo przywilejów, między innymiczerwiński 1422, wiślicki 1423, jedlneńsko-krakowski 1430 i 1434stanowi rycerskiemu, umacniając jego pozycję w kraju i wspierając rozwój demokracji szlacheckiej. Pomógł w 1400 reaktywować uniwersytet w Krakowie.Serca był prostego, a zarazem pełnego majestatu.Jan Długosz

Słownik Wilhelm II Zdobywca:
Historia władca Anglii, książę Normandii Mimo iż pochodził z nieprawego łoża, po śmierci ojca Roberta w 1035 został uznany jego następcą, w 1042 przejął rządy. Pokonał opozycję baronów i uzyskał mocną władzę władysław ii jagiełło co to jest.
Słownik Wilson Woodrow Thomas:
Historia Stanów Zjednoczonych, polityk, prawnik Jego tata był pastorem kościoła prezbiteriańskiego,matka córką pastora. Ukończył studia prawnicze na University of Wirginia, w 1881 został prawnikiem.W latach władysław ii jagiełło definicja.
Słownik Washington George:
Historia współtwórca i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, generał Pochodził z bogatej rodziny arystokratycznej. W młodości pracował jako geometra, w latach 1753–59 służył w wojsku, uczestniczył w wojnie władysław ii jagiełło co znaczy.
Słownik Wielopolski Aleksander:
Historia margrabia Gonzaga Myszkowski, polityk Pochodził z rodz. arystokratycznej. Ukończył wiedeńską Akademię Terezjańską. Uczestnik stworzenia listopadowego 1830–31. Po klęsce rzecznik ugody z Rosją władysław ii jagiełło słownik.
Słownik Wiktoria:
Historia Wielkiej Brytanii i Irlandii z dynastii hanowerskiej, cesarzowa Indii Wychowana na dworze królewskim, w momencie koronacji w 1837 miała 18 lat. Przywróciła prestiż monarchii, zaakceptowała zasady władysław ii jagiełło znaczenie.

Osoby jak władysław ii jagiełło życiorys w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: