królem katem będziesz co to znaczy

Co oznacza A jak królem, a jak katem będziesz? Co to jest: w najwyższym stopniu charakterystyczna

Co znaczy A jak królem, a jak katem będziesz

Definicja A JAK KRÓLEM, A JAK KATEM BĘDZIESZ: w najwyższym stopniu charakterystyczna powieść T. Nowaka, obraz wsi - chłopskiego raju: harmonia pomiędzy człowiekiem a naturą, powtarzający się motyw jabłkowego sadu, nieokreśloność miejsca i czasu, nieistnienie grzechu (na przykład kradzież nie obciąża moralnie). Ład tego świata tworzy zbiorowa wyobraźnia: odwieczne magiczne czyny (((na przykład ubieranie Piotra - bohatera-narratora - na wojnę), nadawanie rzeczom znak. znaczeń (zwł. jabłko - znak życia, płodności, władzy, bogactwa, śmierci i tak dalej). To jest świat magiczny, gdzie spełniają się przepowiednie i przeczucia (słowa Heli o królu i kacie, osikowa twarz). Nowak poetyzuje rzeczywistość, łączy ją z baśnią (((((na przykład żyd. kapela idąca po niebie). Prawdziwe zło istnieje na zewnątrz. Piotr zetknie się z nim, gdy wyruszy na wojnę (wprowadzenie konkretnego miejsca i czasu). Główny problem, przedtem zapowiedziany w tytule i wyrazach Heli o królu i kacie (różnoważność ustaleń), pojawi się w chwili wkroczenia wojny do wsi - zła do raju (groźba jego straty). W imię ocalenia raju Piotr-partyzant musi zostać katem - zabija (wykonuje wyroki na zdrajcach), łamiąc główny nakaz: "Nie zabijaj". Nie umie się z tym pogodzić, czuje się zbrukany, niegodny raju. Dlatego powtarza, iż jest tylko narzędziem sprawiedliwości, iż zabił ON (zbiorowość, niewinne ofiary wojny). A j. k. wpisuje się w nurt - charakterystycznej dla lit. o II wojnie światowej - refleksji nad moralnymi skutkami zabijania (również w dobrej sprawie). W zakończeniu powieści Piotr zostaje rozgrzeszony poprzez danie życia (rodzi się dziecko), a dziadek Jakub oczyszcza go magicznym gestem. Autor eksponuje problem moralny, nie tworzy faktograficznego zapisu wojny. Opowiada historię Piotra poet. językiem, obfitującym w metafory, plastyczne porównania, odwołującym się do prawdziwych wierzeń i obrzędów lud

Co to jest A jak królem, a jak katem będziesz w Słownik definicji A .