poszedł król wojnę co to znaczy

Co oznacza A jak poszedł król na wojnę? Co to jest: jeden z w najwyższym stopniu znanych wierszy M

Co znaczy A jak poszedł król na wojnę

Definicja A JAK POSZEDŁ KRÓL NA WOJNĘ: jeden z w najwyższym stopniu znanych wierszy M. Konopnickiej, skomponowany na zasadzie stałego przeciwstawiania losów chłopa i króla. Wyruszającemu na wojnę Stachowi towarzyszy przyroda - skromna i wyciszona w porównaniu z dźwiękami surm i szumem orlich skrzydeł. Drzewa szumią nad grobem poległego chłopa; zwycięskiego króla witają donośne głosy dzwonów. Wiersz odznacza się na tle literaturze Konopnickiej niezwykłą lapidarnością - przemawia obrazem, budzącym współczucie dla chłopa. Regularna rytmika utworu została ukształtowana pod wpływem liryki lud

Co to jest A jak poszedł król na wojnę w Słownik definicji A .