adwokat róże co to znaczy

Co oznacza Adwokat i róże? Co to jest: dramat J. Szaniawskiego, uznawany za jeden z

Co znaczy Adwokat i róże

Definicja ADWOKAT I RÓŻE: dramat J. Szaniawskiego, uznawany za jeden z najwybitniejszych w lit. pol. W 1929 r. został wystawiony poprzez 8 teatrów w Polsce, w 1930 r. ukazał się w wyd. książkowym (wspólnie z Ptakiem i Żeglarzem). W dwudziestoleciu międzywojennym był grany w Londynie, Rzymie i Trieście, tłum. na jęz. czes., łot., niem., wł., szwedz. Regularnie wznawiany po wojnie. Typowy dla dramaturgii Szaniawskiego motyw prawdy i fałszu stał się w A. i r. fundamentem rozważań nad odpowiedzialnością i karą. Surowej, zgodnej z literą prawa sprawiedliwości przeciwstawia poeta działania bardziej powściągliwe, nie przynoszące natychmiastowych skutków, lecz nie niszczące człowieka. Najsurowszym i ostatecznym sędzią okazuje się w utworze sumienie. Uwaga autora skupia się na kreacji bohaterów (wpływ H. Ibsena) - czyn, mimika, ruch sceniczny ujawniają ich skrywane uczucia. Powtarzający się w dramacie motyw róż ma sporo znaczeń - ich hodowla jest między innymi symbolem pracy nad sobą, uczenia się umiaru i tolerancji. Pełna aluzji i niedomówień sztuka stwarza sposobność różnych interpretacji (na przykład nadanie różom imion czyni je symbolem ludzkich uczuć). Za A. i r. dostał Szaniawski w 1930 r. Państwową Nagrodę Literacką

Co to jest Adwokat i róże w Słownik definicji A .